Reading Time
6 min

Het faillissement van een klant

Soms worden facturen niet betaald vanwege een (naderend) faillissement van een klant. Wanneer er sprake is van een openstaande vordering bij een failliet bedrijf, verloopt het incassoproces anders dan bij een bedrijf dat nog wel actief is. Daarnaast zijn er meestal niet alleen openstaande facturen, maar lopende contracten waar een oplossing voor gezocht moet worden.

Het faillissement van een klant zorgt daarom voor veel onzekerheid. Wat zijn uw rechten en plichten? En hoe zorgt u ervoor dat het faillissement van uw klant zo min mogelijk impact heeft op uw eigen onderneming? Vaak heeft u meerdere mogelijkheden en is het per situatie afhankelijk wat de beste optie is.

Openstaande facturen bij een failliete klant

Als u openstaande facturen heeft bij een failliete onderneming, moet dit worden doorgegeven aan de curator. De curator benadert alleen crediteuren die bij hem bekend zijn. Wanneer de failliete onderneming de administratie niet op orde heeft, bent u mogelijk niet in beeld bij de curator. Wacht dus niet af totdat de curator contact met u opneemt, maar wees proactief.

Onze insolventie advocaten nemen uw zorgen uit handen en dienen de vordering namens uw organisatie in. Het is belangrijk dat bewijsstukken worden meegestuurd, zoals facturen of een contract met het failliete bedrijf. Het komt regelmatig voor dat de curator een vordering afwijst omdat deze niet correct is ingediend. Vraag daarom altijd advies aan een gespecialiseerde advocaat voor het indienen van vorderingen.

Wanneer de vordering is ingediend, plaatst de curator deze vordering op een crediteurenlijst. Vervolgens probeert de curator met de verkoop van de failliete boedel zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen. Bij de afwikkeling van het faillissement hoort u hoeveel u krijgt. In veel gevallen valt er weinig te halen bij een failliete onderneming, waardoor er weinig overblijft voor uw organisatie. Toch is het ons al meerdere keren gelukt om zeer grote vorderingen toch betaald te krijgen van een failliet bedrijf.

Voordelen insolventie advocaat

 • Veel ervaring met de afwikkeling van faillissementen
 • Dagelijks behandelen we duizenden zaken
 • Altijd een eerlijk en duidelijk advies in uw zaak
 • Voor MKB en Multinationals
 • Hoge klanttevredenheid

Goederen terughalen

Heeft u openstaande facturen bij een failliete klant voor goederen die u heeft geleverd? Dan is het ook een mogelijkheid om de goederen terug te halen in plaats van de factuur betaald te krijgen. Zo kunt u goederen terughalen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het recht van reclame. Houd er echter rekening mee dat wanneer er sprake is van afkoelingsperiode, het (voorlopig) niet mogelijk is om uw goederen op te halen bij het failliete bedrijf.

Goederen terughalen met eigendomsvoorbehoud

Indien u in uw algemene voorwaarden of in uw contract heeft vastgelegd dat er sprake is van eigendomsvoorbehoud, blijft u als leverancier eigenaar van geleverde goederen totdat uw klant heeft betaald. Pas wanneer u klant heeft betaald, zijn zij juridisch eigenaar van de goederen.

Worden de facturen niet betaald? Dan mag u de goederen terughalen, ze zijn immers nog van u. Dit geldt ook bij een faillissement, dan mag u ook het eigendomsvoorbehoud inroepen. U moet dan de curator laten weten dat u de goederen wilt terughalen. Hierbij moet u aantonen dat de goederen door u zijn geleverd, dat er sprake is van eigendomsvoorbehoud en dat de bijbehorende facturen nog niet zijn betaald.

Het terughalen van goederen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud gaat niet altijd eenvoudig. In de praktijk zien we regelmatig dat de curator het verzoek afwijst, bijvoorbeeld omdat u niet goed kunt aantonen dat u de juridische eigenaar van de goederen bent. Wilt u dit voorkomen? Vraag dan advies aan onze insolventie advocaten. Naast hun werk als advocaat treden zij ook regelmatig op als curator. Hierdoor weten zij perfect hoe u moet handelen als u goederen wilt terughalen.

Gratis e-book downloaden
De beste incassotips voor het MKB
 • Gratis tips van incasso advocaten
 • Het meest uitgebreide e-book
 • Met gratis voorbeeld aanmaningen
Download e-book: De beste incassotips voor het MKB

Goederen terughalen met recht van reclame

U kunt ook een beroep doen op het recht van reclame indien uw failliete klant nog niet heeft betaald. Bij het recht van reclame wordt de koopovereenkomst als het ware ontbonden en gaat de eigendom weer terug naar de verkoper. Omdat het recht van reclame wettelijk is geregeld, kan in principe iedere leverancier aanspraak maken op dit recht. Het recht van reclame hoeft dus niet te zijn opgenomen in een contract of in de algemene voorwaarden, zoals bij het eigendomsvoorbehoud.

Wanneer u het recht van reclame wilt inroepen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de curator. De curator moet hierbij een redelijke termijn krijgen om alsnog de openstaande factuur te betalen.

Voorwaarden recht van reclame inroepen

Om het recht van reclame in te roepen moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan:

 • Er moet sprake zijn van verzuim om het recht van reclame te kunnen inroepen. Uw klant kan in verzuim zijn op basis van afspraken uit de algemene voorwaarden of omdat er sprake is van een tekortkoming, zoals het niet betalen van de factuur. Voor deze tekortkoming moet een ingebrekestelling zijn gestuurd, waarin een laatste kans wordt gegeven om de afspraken alsnog na te komen. Pas wanneer dan nog niet wordt betaald, is uw klant in verzuim.
 • De goederen zijn nog niet verwerkt in een ander product.
 • De goederen zijn nog niet doorverkocht aan een derde partij.

Het inroepen van het recht van reclame moet binnen zes weken nadat de betalingstermijn is verstreken (wanneer de vordering opeisbaar is) of binnen 60 dagen nadat de koper de goederen geleverd heeft gekregen en deze door hem of een derde is opgeslagen. Na deze termijnen vervalt het recht van reclame.

Verstuur voor 16:00 uur uw incasso, vandaag nog actie!

Lopende contracten bij een faillissement

Heeft u naast openstaande facturen ook een contract met uw failliete zakenpartner? Hou er dan rekening mee dat u het contract niet zomaar mag stopzetten, ook niet nadat het faillissement is uitgesproken. U bent verplicht om de afspraken uit het contract na te komen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld nog steeds moet blijven leveren.

Vaak zijn er echter in de algemene voorwaarden andere afspraken hierover gemaakt of zorgt het faillissement ervoor dat u tijdelijk de afspraken uit het contract niet hoeft na te komen. Neem in het geval van een faillissement altijd contact op met de betreffende curator. De curator moet, als u een redelijke termijn geeft, binnen deze termijn laten weten of de overeenkomst wordt voortgezet. Doet de curator dat niet, bent u niet langer verplicht om door te leveren. Als de curator aangeeft het contract voort te willen zetten, moet de curator zekerheid bieden dat u hiervoor betaald krijgt.

Contract stopzetten bij faillissement of voortzetten?

Het direct beëindigen van een contract is niet altijd de beste optie voor uw organisatie. Of u het contract het beste kunt voortzetten of beëindigen is per situatie verschillend en afhankelijk van het soort contract dat u met de failliete partij heeft. Zo maakt het verschil of u een leverancier, verhuurder of opdrachtgever bent van het failliete bedrijf. Daarnaast kunnen er commerciële belangen meewegen om een contract wel of niet voor te zetten. Vraag daarom altijd advies aan een specialiseerde advocaat voor uw specifieke situatie. Onze advocaten helpen u graag verder.

Wanneer u het contract uit commerciële overwegingen wilt voortzetten, is het echter wel aan te raden om hierover afspraken te maken met de curator. Zo kan er bijvoorbeeld met een curator afgesproken worden dat er een voorschotbetaling wordt betaald, zodat u de zekerheid heeft dat u betaald krijgt voor uw leveringen. Zeker wanneer de gefailleerde onderneming van uw producten of diensten afhankelijk is, zal de curator bereid zijn om hierover afspraken te maken. Neem contact op met onze insolventie advocaten voor een duidelijk en eerlijk advies over uw mogelijkheden.

Insolventiespecialisten Bierens

Bij Bierens werken een aantal advocaten die regelmatig door de rechtbank worden benoemd tot curator. Inmiddels hebben zij al diverse faillissementen afgewikkeld. Door hun ruime kennis en ervaring als curator weten zij hoe u het beste kunt onderhandelen met de curator van uw klant. Wilt u advies over uw mogelijkheden? Vraag het gerust aan één van onze curatoren.

Contact met een insolventiespecialist

Wilt u graag advies over uw mogelijkheden wanneer uw klant failliet is verklaard? Onze insolventie advocaten helpen u graag wanneer u geconfronteerd wordt met een failliete klant. Deze advocaten worden regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator. Zij hebben ruime kennis en ervaring met het afwikkelen van faillissementen. Hierdoor weten zij hoe u het beste kunt inspelen op het faillissement van uw klant. Is uw klant failliet? Neem gerust contact op met onze specialisten.

Gratis advies van dé beste incassospecialisten

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring
 • Uiterlijk binnen 3 uur reactie (op werkdagen)
 • Echte middelen om uw factuur betaald te krijgen
 • Beste resultaat tegen laagste kosten

Onze klanten

We werken voor het MKB en multinationals