INCASSO IN FRANKRIJK

Incasso Frankrijk

Heeft uw bedrijf een klant in Frankrijk die uw factuur niet betaalt? Franse ondernemingen behoren tot de slechtere Europese betalers, ondanks dat de Franse economie relatief stabiel is gebleven tijdens de kredietcrisis. Omdat de Franse economie vooral op het MKB draait, is de kans groot dat uw Franse debiteur een MKB betreft. Hierdoor is informatie over uw debiteur minder toegankelijk, waardoor het lastiger is om uw incasso betaald te krijgen. Onze Franse incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

TIPS VAN
YASSIN JARMOUNI

icontitels
 • Hoe sneller u handelt, hoe serieuzer de debiteur u neemt.
 • Een telefonische herinnering is vaak effectiever dan een schriftelijke herinnering.
 • Heeft de telefonische herinnering geen effect? Stuur een formele sommatiebrief.
 • Sommatiebrief kan via reguliere post of via aangetekende post.
 • Inhoud sommatiebrief naar Franse debiteur:
  • Sommatie tot betaling
  • Betalingstermijn
  • Plichten van de debiteur
  • Waarschuwing voor gerechtelijke consequenties.
 • De betalingstermijn in Frankrijk is doorgaans 7 dagen.
 • Voeg een specificatie van de vordering bij de betalingsherinnering.
 • Kondig in de betalingsherinnering aan dat wanneer uw klant niet betaalt, u de vordering uit handen geeft op kosten van de klant.
 • Fransen zijn snel onder de indruk van een advocaat die hen sommeert te betalen.
Yassin Jarmouni
Lawyer

EXPERTS IN
FRANSE
INCASSO

Experts in Franse incasso

Wanneer u zakendoet met een Franse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in Frankrijk andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Franse incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Frankrijk? Onze Franse advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Frankrijk. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Frans, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Franse debiteur snel te laten betalen.

Onze Franse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

yassin-jarmouni-L

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in Frankrijk is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Franse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Frankrijk lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw Franse klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We nemen contact op met uw Franse debiteur en verzoeken hem alsnog te betalen. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan. Uw klant krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.
 • Aankondigen gerechtelijke procedure: Fransen zijn vaak erg snel onder de indruk van een advocaat. De aankondiging van een gerechtelijke procedure, trekt de Franse debiteur vaak alsnog over de streep om te betalen.
 • Schikking treffen: De rechtbank in Frankrijk eist dat u eerst een schikking probeert te treffen met uw debiteur voordat u een gerechtelijke procedure start. Wij zullen dan ook in de meeste gevallen een schikking proberen te treffen met uw klant voordat we een rechter inschakelen.
 • Deurwaarder inschakelen: Een Franse deurwaarder gaat bij uw debiteur langs met een uitgebreide sommatie waarin uw debiteur wordt verzocht om alsnog uw factuur te betalen. Daarnaast doet de deurwaarder onderzoek naar de reden van wanbetaling en eventuele andere schuldeisers.
 • Conservatoir beslag: Met toestemming van een rechter kan er beslag gelegd worden op het vermogen van de debiteur. Dat wil zeggen dat het vermogen van de debiteur wordt bevroren op het moment van beslag. De debiteur kan zijn vermogen dan niet gebruiken, het wordt als het ware bewaard totdat de rechter een vonnis uitspreekt. Omdat het vaak lang duurt voordat er een vonnis is, wordt er alvast conservatoir beslag gelegd. Dit conservatoir beslag dient binnen 30 dagen te worden opgevolgd door een gerechtelijke procedure, om zo een executiemaatregel op te kunnen leggen. Dat wil zeggen dat er een vonnis is uitgesproken door de rechter wat dan uitgevoerd kan worden.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Frankrijk zijn er een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste procedures uitgelegd:

Lees meer

 • Betalingsbevelprocedure (Injonction de payer):
  Wanneer er geen discussie is over de factuur, spreken we van een onbetwiste vordering. In dat geval kunnen onze advocaten in Frankrijk een “injonction de payer” starten. Deze betalingsbevelprocedure is een relatief snelle en goedkope procedure waarmee betaling van de facturen afgedwongen kan worden. De Franse advocaat doet dan een verzoek aan de rechter om de debiteur alsnog te laten betalen. Wanneer de debiteur via de deurwaarder bezwaar aantekent, wordt er een meer uitvoerige bodemprocedure opgestart.
 • Incasso kortgeding (Procédure de référé):
  Als de debiteur aangeeft het niet eens te zijn met de factuur, is er sprake van een betwiste vordering. Bij deze betwiste vorderingen of hogere vorderingen waarin door de wanbetaler geen sterke argumenten worden gegeven, adviseren wij een incasso kortgeding (procédure de référé). In deze procedure verstuurt uw Franse advocaat naar uw debiteur de argumenten waarom hij over moet gaan tot betaling. Dit gebeurt via een deurwaarder. Als de debiteur aangeeft dat hij fout zit of wanneer de debiteur de argumenten niet goed kan tegenspreken, zal de rechter snel uitspraak kunnen doen. Als er sprake is van een serieuze betwisting, wordt een bodemprocedure gestart.
 • Bodemprocedure (Procédure au fond):
  Bij meer complexe dossiers is een bodemprocedure (procédure au fond) noodzakelijk. In deze procedure is het zaak om het tempo zo hoog mogelijk te houden. De schuldeiser hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn op zitting bij de Franse rechtbank . De procedure kan volledig gevoerd worden door de advocaat.
 • Onbetaalde cheque:
  In het geval van een onbetaalde cheque, kan de deurwaarder een executietitel opstellen. Aan de hand hiervan kan de advocaat direct overgaan tot beslaglegging.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Frankrijk
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.