Nieuws & Blog artikelen

Lees hier de laatste nieuws & blog artikelen.
Inwerkingtreding Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
15-11-2023 | Roxanne van der Burgt

Inwerkingtreding Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden. Lees het artikel om meer te leren over de voordelen die deze (tijdelijke) wet u kan bieden.
Lees meer
19-09-2014 | Bierens

Help! Ben ik in 2014 nog Credit Manager?

Het leek allemaal zo vanzelfsprekend in 2008: Als cash belangrijk is voor een onderneming, zal een organisatie ook wel flink investeren in personeel, processen en systemen die er voor zorgen dat het geld ook daadwerkelijk binnenkomt, toch? En dat is ook gebeurd aan het begin van de huidige crisis. Veel bedrijven kregen in de gaten dat ze veel geld onder hun afnemers hadden zitten. Geld dat ze niet konden gebruiken om hun leveranciers te betalen, leningen af te lossen of zelfs de salarissen van hun personeel uit te keren. Geld dat zeker niet tot de liquiditeiten van een organisatie viel te rekenen. En waar bovendien risico op gelopen werd dat het wel eens onbetaald zou kunnen worden gelaten. Het debiteurenbeheer moest worden verbeterd. En snel ook. Automatiseringssystemen moesten worden ingericht of verfijnd en waar nodig werd extra mankracht ingezet.
Lees meer
19-09-2014 | Bierens

Praktisch belicht: Vier alternatieve wijzen van betaling (deel 2)

In het eerste deel van dit artikel kwam al een tweetal alternatieve wijzen voor de betaling in geld aan de orde. Dit betrof de betaling in natura en verrekening. Er zijn evenwel nog vele andere manieren van betaling, zoals door inbetalinggeving, cessie of incassomachtiging. Het accepteren van een afwijkende vorm van betaling is echter niet altijd vrij van risico’s. Aan de hand van voorbeelden zullen diverse betalingsgerelateerde vraagstukken op een luchtige wijze de revue passeren.
Lees meer
07-07-2014 | Bierens

Terughalen van uw eigendom in faillissement - Wat kost dit?

Ongetwijfeld komt u wel eens in aanraking met de situatie, dat de partij waarmee u zaken doet, onverhoopt failliet gaat. Uiteraard wilt u bij het leveren van uw goederen aan uw klant, dat deze ook daadwerkelijk betaald worden. Wanneer uw afnemer failliet is, gaat u er vanuit dat u uw geleverde goederen zo snel mogelijk retour kunt halen. Dat is immers beter dan geen betaling ontvangen én de goederen ook nog eens kwijtraken. Goederen in uw branche zijn vaak seizoensgebonden. Het is dus van belang om zo snel mogelijk uw goederen retour te krijgen in verband met een eventuele waardevermindering. Naast het feit dat het retour halen van goederen van uw failliete afnemer lang kan duren, wordt u ook nog eens geconfronteerd met kosten van de curator. Dit kan erg frustrerend zijn. Toch mag de curator een vergoeding in de kosten van u verlangen.
Lees meer
03-07-2014 | Bierens

Smoes of terechte opschorting?

Als creditmanager weet u het al lang: debiteuren zijn heel creatief als het gaat om het verzinnen van een reden om niet te hoeven betalen. Daarbij nemen debiteuren vaak de term ‘opschorting’ in de mond als zijnde het einde van alle discussies. Maar is dat ook zo? Is alles wat als reden wordt aangevoerd om niet te betalen ook daadwerkelijk grond voor ‘opschorting’? En houdt daarmee alles op? En als er geen grond voor opschorting is, is alles wat de debiteur dan beweert klinkklare onzin? De welbekende smoes?
Lees meer