Nieuws & Blog artikelen

Lees hier de laatste nieuws & blog artikelen.
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: einde van boevenpraktijken?
16-07-2021 | Inge Tan-Beulen

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: einde van boevenpraktijken?

Om misbruik tegen te gaan heeft de wetgever de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangekondigd, waarin de positie van schuldeisers bij turboliquidatie wordt versterkt.
Lees meer
19-09-2014 | Bierens

Help! Ben ik in 2014 nog Credit Manager?

Het leek allemaal zo vanzelfsprekend in 2008: Als cash belangrijk is voor een onderneming, zal een organisatie ook wel flink investeren in personeel, processen en systemen die er voor zorgen dat het geld ook daadwerkelijk binnenkomt, toch? En dat is ook gebeurd aan het begin van de huidige crisis. Veel bedrijven kregen in de gaten dat ze veel geld onder hun afnemers hadden zitten. Geld dat ze niet konden gebruiken om hun leveranciers te betalen, leningen af te lossen of zelfs de salarissen van hun personeel uit te keren. Geld dat zeker niet tot de liquiditeiten van een organisatie viel te rekenen. En waar bovendien risico op gelopen werd dat het wel eens onbetaald zou kunnen worden gelaten. Het debiteurenbeheer moest worden verbeterd. En snel ook. Automatiseringssystemen moesten worden ingericht of verfijnd en waar nodig werd extra mankracht ingezet.
Lees meer
19-09-2014 | Bierens

Praktisch belicht: Vier alternatieve wijzen van betaling (deel 2)

In het eerste deel van dit artikel kwam al een tweetal alternatieve wijzen voor de betaling in geld aan de orde. Dit betrof de betaling in natura en verrekening. Er zijn evenwel nog vele andere manieren van betaling, zoals door inbetalinggeving, cessie of incassomachtiging. Het accepteren van een afwijkende vorm van betaling is echter niet altijd vrij van risico’s. Aan de hand van voorbeelden zullen diverse betalingsgerelateerde vraagstukken op een luchtige wijze de revue passeren.
Lees meer