Nieuws & Blog artikelen

Lees hier de laatste nieuws & blog artikelen.
Uitspraak Hoge Raad over huurkorting vanwege coronacrisis
13-01-2022 | Denise Mathijssen

Uitspraak Hoge Raad over huurkorting vanwege coronacrisis

Heeft uw huurder recht op huurkorting vanwege de coronacrisis? In sommige gevallen wel, zo oordeelde de Hoge Raad in zijn prejudiciële beslissing.
Lees meer
19-09-2014 | Bierens

Misbruik van het identiteitsverschil

Elke crediteur maakt het wel eens mee: een debiteur die zegt niet de debiteur te zijn, waarbij hij verwijst naar een andere insolvente of nog niet bestaande vennootschap. Debiteuren maken nogal eens gebruik (of eigenlijk misbruik) van de onduidelijkheid met wie er nu zaken is gedaan. Dat mag niet zomaar. Er zijn situaties waarbij niet wordt getolereerd dat de debiteur zich zo schuil blijft houden achter twee of meerdere vennootschappen, die maar moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. We lichten dit toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Lees meer
19-09-2014 | Bierens

Help! Ben ik in 2014 nog Credit Manager?

Het leek allemaal zo vanzelfsprekend in 2008: Als cash belangrijk is voor een onderneming, zal een organisatie ook wel flink investeren in personeel, processen en systemen die er voor zorgen dat het geld ook daadwerkelijk binnenkomt, toch? En dat is ook gebeurd aan het begin van de huidige crisis. Veel bedrijven kregen in de gaten dat ze veel geld onder hun afnemers hadden zitten. Geld dat ze niet konden gebruiken om hun leveranciers te betalen, leningen af te lossen of zelfs de salarissen van hun personeel uit te keren. Geld dat zeker niet tot de liquiditeiten van een organisatie viel te rekenen. En waar bovendien risico op gelopen werd dat het wel eens onbetaald zou kunnen worden gelaten. Het debiteurenbeheer moest worden verbeterd. En snel ook. Automatiseringssystemen moesten worden ingericht of verfijnd en waar nodig werd extra mankracht ingezet.
Lees meer
07-07-2014 | Bierens

Terughalen van uw eigendom in faillissement - Wat kost dit?

Ongetwijfeld komt u wel eens in aanraking met de situatie, dat de partij waarmee u zaken doet, onverhoopt failliet gaat. Uiteraard wilt u bij het leveren van uw goederen aan uw klant, dat deze ook daadwerkelijk betaald worden. Wanneer uw afnemer failliet is, gaat u er vanuit dat u uw geleverde goederen zo snel mogelijk retour kunt halen. Dat is immers beter dan geen betaling ontvangen én de goederen ook nog eens kwijtraken. Goederen in uw branche zijn vaak seizoensgebonden. Het is dus van belang om zo snel mogelijk uw goederen retour te krijgen in verband met een eventuele waardevermindering. Naast het feit dat het retour halen van goederen van uw failliete afnemer lang kan duren, wordt u ook nog eens geconfronteerd met kosten van de curator. Dit kan erg frustrerend zijn. Toch mag de curator een vergoeding in de kosten van u verlangen.
Lees meer
03-07-2014 | Bierens

Smoes of terechte opschorting?

Als creditmanager weet u het al lang: debiteuren zijn heel creatief als het gaat om het verzinnen van een reden om niet te hoeven betalen. Daarbij nemen debiteuren vaak de term ‘opschorting’ in de mond als zijnde het einde van alle discussies. Maar is dat ook zo? Is alles wat als reden wordt aangevoerd om niet te betalen ook daadwerkelijk grond voor ‘opschorting’? En houdt daarmee alles op? En als er geen grond voor opschorting is, is alles wat de debiteur dan beweert klinkklare onzin? De welbekende smoes?
Lees meer