No Cure, No Pay

Wij hanteren de 'no cure, no pay' variant: indien wij niets incasseren, betaalt u geen fee. U betaalt dan slechts een klein bedrag aan basiskosten. Een onbetaalde factuur zorgt immers al voor genoeg frustratie, wij vinden het niet eerlijk als u dan ook nog met allerlei extra kosten wordt geconfronteerd. 

Debiteur betaalt uw kosten

Uiteraard zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat uw debiteur betaalt. Niet alleen het openstaande factuurbedrag, maar ook alle bijkomende kosten. Op die manier betaalt uw debiteur onze inspanningen, niet u. Wij zijn namelijk van mening dat u zo min mogelijk onkosten mag hebben aan een incassozaak. Dat noemen wij rechtvaardigheid.

Overzicht tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven voor nationale en internationale incasso. Voor een volledig overzicht van onze tarieven dient u ons beleid te raadplegen. In dit document staan ook de specifieke gevallen vermeld waarvoor een ander tarief geldt.

Tarieven nationale incasso

Buitengerechtelijke fase

In deze fase incasseren we zonder tussenkomst van de rechter. Dit doen wij op basis van onze ‘No Cure, No Pay’ variant. Bekijk onderstaand document 'volledige tarieven nationaal' voor de voorwaarden.
1. VOLLEDIGE INCASSO
Debiteur betaalt hoofdsom + alle rente & incassokosten.
Voor u:
100 %
van uw factuurbedrag
2. GEDEELTELIJKE INCASSO
Debiteur betaalt een deel van het factuurbedrag of het volledige factuurbedrag zonder alle rente & incassokosten.
Het geïncasseerde bedrag wordt enerzijds toegerekend aan het gevorderde factuurbedrag en anderzijds aan de gevorderde rente en kosten.
Voor u:
90% – 100%
van het geïncasseerde gedeelte van het factuurbedrag.
3. GEEN RESULTAAT
Debiteur betaalt niets.
Wij brengen geen fee in rekening. U betaalt alleen € 75,- als basisvergoeding.

Gerechtelijke fase

In overleg met u stappen we naar de rechter als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaalt
of wanneer er sprake is van een betwiste vordering en de zaak niet in der minne geregeld kan worden.

Fixed fee of uurtarief
Uw gerechtelijke incassozaak kan op basis van een vooraf afgesproken uurtarief worden behandeld of we
behandelen de volledige zaak voor een vaste prijs. We laten u altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten
zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.

Volledige tarieven nationaal

Tarieven

Tarieven internationale incasso

Buitengerechtelijke fase

In deze fase incasseren we zonder tussenkomst van de rechter. Dit doen wij op basis van ‘No Cure, No Pay’. Lees onderstaand document 'volledige tarieven internationaal' goed door voor de voorwaarden en de uitzondering bij vorderingen kleiner dan €3000,-.

1. VOLLEDIGE INCASSO
Debiteur betaalt hoofdsom + alle rente & incassokosten.
Voor u:
90% – 100 %
van uw factuurbedrag
2. GEDEELTELIJKE INCASSO
Debiteur betaalt een deel van het factuurbedrag of het volledige factuurbedrag zonder rente & incassokosten.
U betaalt € 150,- basiskosten en een percentage over het geïncasseerde bedrag.
Voor u:
85% – 92%
van het geïncasseerde bedrag
3. GEEN RESULTAAT
Debiteur betaalt niets.
Wij brengen geen fee in rekening. U betaalt alleen € 150,- basiskosten.

Gerechtelijke fase

In overleg met u stappen we naar de rechter als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaalt
of wanneer er sprake is van een betwiste vordering.

Fixed fee of uurtarief
Uw gerechtelijke incassozaak kan op basis van een vooraf afgesproken uurtarief worden behandeld of we
behandelen de volledige zaak voor een vaste prijs. We laten u altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten
zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.

Volledige tarieven internationaal