Uitgangspunt is dat wij uw incassozaak zowel nationaal als internationaal behandelen op basis van No Win, No Fee. Pas als wij incasseren hebben wij recht op een honorarium.

Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven voor nationale en internationale incasso. Voor een volledig overzicht van onze tarieven dient u ons beleid te raadplegen. In dit document staan ook de specifieke gevallen vermeld waarvoor een ander tarief geldt.

Tarieven & voorwaarden

Nationaal

Minnelijke fase (onbetwiste vorderingen):

* Debiteur betaalt de hoofdsom, rente en kosten: U heeft verder geen kosten en krijgt de volledige hoofdsom uitbetaald. Uitzondering: Indien uw voorwaarden niet op orde en/of van toepassing zijn resteert voor u minimaal 95% van de hoofdsom.
* Debiteur betaalt alleen de hoofdsom of minder dan de hoofdsom:  Wij rekenen een percentage over het geïncasseerde bedrag:
Over de eerste € 25.000,00 | 10%
Over meerdere tot € 50.000,00 | 8%
Over meerdere tot €100.000,00 | 6%
Over meerdere | 4%
Plus € 75,00 kantoorkosten
 * Debiteur betaalt niets:  U betaalt € 75,00 kantoorkosten.
Gerechtelijke fase: Wordt behandeld op basis van een vooraf afgesproken uurtarief dan wel een vaste prijs voor behandeling volledige zaak.
Betwiste vordering:
Wordt behandeld op basis van een vooraf afgesproken uurtarief dan wel een vaste prijs voor behandeling volledige zaak.
Algemene voorwaarden (indicatieve prijzen/ vooraf af te spreken)
* Screenen van bestaande algemene voorwaarden:  € 625,00
* Opstellen van nieuwe algemene voorwaarden:  € 1.875,00

Internationaal

Minnelijke fase (onbetwiste vorderingen):

* Debiteur betaalt minimaal de hoofdsom: U ontvangt 85%-100% van uw hoofdsom, afhankelijk van de inhoud van uw algemene voorwaarden en de wettelijke
regels in het land van uw debiteur. Gemiddeld ontvangt u 95% van de hoofdsom.
* Debiteur betaalt minder dan de hoofdsom:  Wij rekenen een percentage over het geïncasseerde bedrag:
Over de eerste € 25.000,00 | 15%
Over meerdere tot € 50.000,00 | 12,50%
Over meerdere tot € 100.000,00 | 10%
Over meerdere | 8%
Plus € 150,00 kantoorkosten
(Bij een geheel of gedeeltelijke geslaagde incasso met een hoofdsom lager dan  € 3.000,00 volgt een toeslag van €100,00)
* Debiteur betaalt niets: U betaalt € 150,00 kantoorkosten.
Gerechtelijke fase: Wordt behandeld op basis van een vooraf afgesproken uurtarief dan wel een vaste prijs voor behandeling volledige zaak.
Betwiste vordering: Wordt behandeld op basis van een vooraf afgesproken uurtarief dan wel een vaste prijs voor behandeling volledige zaak.