U kunt als leverancier afspreken dat u levert onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de goederen juridisch gezien uw eigendom blijven totdat uw afnemer alle facturen heeft betaald. Pas als de volledige koopprijs is betaald, is uw klant de eigenaar van de goederen. Zolang u juridisch eigenaar bent van de goederen, mag u deze goederen terughalen. Het eigendomsvoorbehoud is daarom een krachtig middel wanneer betaling uitblijft, u kunt dan namelijk de geleverde goederen terughalen. Spreekt u geen eigendomsvoorbehoud af? Dan is de afnemer juridisch eigenaar van de goederen op het moment van levering, ook al heeft de afnemer daar nog niet voor betaald.

Tips: waar moet een geldig eigendomsvoorbehoud aan voldoen?

Wanneer u een beroep wilt doen op het eigendomsvoorbehoud, moet u rekening houden met een aantal regels:

  1. Een eigendomsvoorbehoud moet schriftelijk worden overeengekomen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden, offertes, orderbevestigingen of in de koopovereenkomst.
  2. Belangrijk is dat u het eigendomsvoorbehoud afspreekt voor of tijdens het sluiten van een overeenkomst. Wanneer u dit pas kenbaar maakt op de factuur is dit dus niet rechtsgeldig.
  3. Uiteraard dient u bij bijvoorbeeld het afspreken van een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Als uw algemene voorwaarden namelijk niet van toepassing zijn, kunt u geen beroep doen op uw algemene voorwaarden. En dus ook niet op het eigendomsvoorbehoud.

Let op! Wanneer vervalt het eigendomsvoorbehoud?

U kunt niet altijd een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud, ook al heeft u dit wel op de juiste wijze afgesproken. In onderstaande gevallen vervalt uw eigendomsvoorbehoud.

  • Het geleverde is niet identificeerbaar. Als dezelfde producten bij meerdere leveranciers worden besteld, kan er sprake zijn van vermenging. Het is dan niet meer te achterhalen wie de leverancier van het product is. Zorg daarom voor stickers of serienummers om ervoor te zorgen dat uw producten te identificeren zijn.
  • U kunt geen beroep doen op het eigendomsvoorbehoud indien de goederen zijn bewerkt tot een nieuw product. Bijvoorbeeld wanneer u houten planken levert en de afnemer heeft het hout gebruikt om tafels van te maken. Dit geldt ook wanneer het product verwerkt is in een ander product. Bijvoorbeeld wanneer u een onderdeel van een machine levert, en dit is inmiddels aan de machine gemonteerd.
  • Wanneer uw afnemer de producten inmiddels heeft doorverkocht, kunt u ook geen beroep doen op het eigendomsvoorbehoud.