Incasso Portugal

Incasso Portugal

Heeft uw bedrijf te maken met incasso in Portugal omdat een Portugese klant uw factuur niet betaalt? En wilt u een incassobureau in Portugal inschakelen? Onze Portugese incassospecialisten en advocaten helpen u graag. Wij hebben meer middelen dan een incassobureau. Zo zorgen wij ervoor dat uw openstaande factuur snel wordt betaald. 

Het betalingsgedrag van Portugese bedrijven is vaak slecht. Facturen worden niet of te laat betaald. Een strak debiteurenbeleid is dan ook belangrijk om facturen betaald te krijgen. 

Leestijd
9 min

Internationale incasso in Portugal

Wanneer u zakendoet met een Portugese handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. In Portugal geldt bovendien een andere wetgeving dan in Nederland. Daarnaast spreekt uw klant vaak een andere taal. Dat maakt een incasso in Portugal voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend. Schakel daarom onze Portugese specialisten in. Zij hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen.  

 

Betalingsgedrag Portugese bedrijven

 • Portugezen zijn vaak niet erg stipt, maar hebben veel aandacht voor details 
 • Wettelijke betalingstermijn van facturen is 30 dagen 
 • Portugezen behoren tot de slechtere betalers in Europa 
 • Een betalingstermijn van 14 dagen is gebruikelijk bij aanmaningen

Incasseren in Portugal

In Portugal verloopt het zakendoen wat trager dan andere delen van Europa. Het duurt vaak lang voordat projecten van de grond komen. Ook het betalen van facturen is iets waar men geen haast mee heeft.  

Betalingstermijnen in Portugal zijn meestal erg lang. Veel Portugese bedrijven houden zich niet aan de afgesproken betalingstermijnen. Facturen worden meestal niet of te laat betaald. Vaak zijn het de kleinere bedrijven die zich beter aan de betalingstermijn houden dan de grote ondernemingen.  

Voordelen incasso Portugal

 • Portugese incasso advocaten in Nederland
 • Hoogste slagingspercentages
 • Incasseren in heel Portugal
 • Altijd één aanspreekpunt
 • 24/7 online inzage in onze tool
 • No Cure No Pay Incasso

Portugese advocaat in Nederland

Voor het incasseren van uw Portugese factuur het beste terecht bij een Portugese advocaat of incassospecialist. Hiervoor hoeft u niet naar Portugal, u kunt gewoon terecht bij specialisten van Bierens. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Portugal. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Portugees, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Portugese debiteur snel te laten betalen.

Onze Portugese experts zijn altijd dichtbij. Uw vindt onze Portugese advocaten gewoon in Nederland. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Incassoprocedure in Portugal

Het incassotraject in Portugal is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Portugese klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. 

Buitengerechtelijk incasseren

Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. We nemen contact op met uw Portugese debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In de buitengerechtelijke fase hebben we in Portugal de volgende mogelijkheden:

Schriftelijk en telefonisch sommeren

We nemen contact op met uw debiteur en verzoeken deze alsnog te betalen. Uw Portugese klant krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. 

Aankondigen gerechtelijke procedure

De beste manier om druk te zetten op Portugese debiteuren is de aankondiging dat u een gerechtelijke procedure gaat starten tegen uw klant. Veelal trekt deze aankondiging uw klant alsnog over de streep om te betalen. Het is daarom aan te raden om snel een incasso advocaat in te schakelen die zo’n procedure namens u kan aankondigen. Hierdoor voorkomt u dat het incassotraject langer duurt dan nodig is. 

Geen betaling in de buitengerechtelijke fase?

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. Hiervoor doen wij een kredietcheck en analyseren de financiële situatie van uw debiteur. Zo kunnen wij beter inschatten hoe uw debiteur er financieel voorstaat en of een gerechtelijke procedure zinvol is. Daarnaast laten we u altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.  

Gerechtelijk incasseren

justice

Wilt u een gerechtelijke incassoprocedure starten tegen uw Portugese debiteur? Dan is de eerste vraag in welk land u moet procederen: in Nederland of in Portugal? Dit is afhankelijk van de bevoegde rechter, oftewel de rechter die bevoegd is om te oordelen over uw incassozaak.  

In uw algemene voorwaarden kunt u afspraken maken over de bevoegde rechter bij een (betalings)conflict. Dit wordt ook wel forumkeuze genoemd. Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan is de hoofdregel dat de rechter in het land van de gedaagde bevoegd is. In dit geval dus de Portugese rechter. U moet dan naar Portugal om daar een gerechtelijke procedure te volgen.  

Daarnaast is de hoofdregel dat het recht van het land van de verkopende of dienstverlenende partij van toepassing is. In dit geval is dus het Portugese recht van toepassing. We krijgen dan de gekke situatie waarbij de Portugese rechter op basis van Nederlands recht de zaak moet beoordelen. Een rechtssysteem dat hij niet kent. Dit is geen gewenste situatie, daarom is ons advies om hierover en afspraken te maken in uw algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u hierin ook afspreken dat u in eigen land kunt procederen mocht er een conflict ontstaan.  

Incassowetten Portugal

Wanneer we gerechtelijke stappen ondernemen tegen uw Portugese klant, zijn er een aantal Portugese incasso wetten die we kunnen inzetten. Het is per situatie verschillend welke incassoprocedure het beste ingezet kan worden. Onze advocaten kijken altijd naar de beste optie voor uw incassozaak.  

Sinds Portugal is toegetreden tot de EU zijn de gerechtelijke procedures een stuk verbeterd. Desondanks moet u er rekening mee houden dat Portugal erg bureaucratisch is en dat het rechtssysteem soms erg traag kan zijnOnze Portugese advocaten kunnen u adviseren wat de beste gerechtelijke procedure is in uw situatie.  

Betalingsprocedure 

Deze procedure kan worden ingezet als er sprake is van een eenvoudige, onbetwiste procedure. De procedure wordt elektronisch uitgevoerd en is relatief goedkoop en snel. Het nationale bureau voor betalingsopdrachten, de Balcão Nacional de Injunções, is verantwoordelijk voor deze procedure. Wanneer er een verzoek wordt ingediend, moet ook een korte samenvatting van de zaak worden gegeven. Wordt de vordering niet betwist door de debiteur? Dan geeft het nationale bureau voor betalingsopdrachten een verklaring van uitvoerbaarheid af. Wordt de vordering wel betwist? Dan wordt deze procedure automatisch omgezet in een gewone gerechtelijke procedure.  

Gewone procedure 

Het voeren van een gewone procedure is een stuk duurder en tijdrovender. In dat geval wordt er een hoorzitting gepland en komt de rechter daarna met een vonnis. Als er een gunstig vonnis is voor de schuldeiser, gaan we over tot een uitvoeringsprocedure. Met een executoriale procedure kunnen wij de schuldenaar executeren, beslag leggen op zijn vermogen en uiteindelijk betaling verkrijgen. 

Internationale incassowetten

international laws

Naast de Portugese incassowetten zijn er ook een aantal Europese maatregelen die ingezet kunnen worden wanneer uw Duitse klant niet betaalt. Voor de Europese Unie is het namelijk belangrijk dat het handelsverkeer tussen Europese landen wordt gestimuleerd. En ingewikkelde procedures in het buitenland horen daar niet bij. Daarom zijn er naast de gewone procedures ook twee alternatieve procedures die ingezet kunnen worden bij buitenlandse vorderingen: het Europees Betalingsbevelprocedure en de Small Claims Procedure 

Beide procedures zijn relatief snel en goedkoop. Hiervoor moet er een standaardformulier ingevuld worden, dat vervolgens naar de bevoegde rechtbank wordt gestuurd. Als u niets heeft afgesproken, is dat meestal de Portugese rechtbank. De rechtbank neemt vervolgens de incassozaak in behandeling en doet hierover een uitspraak.  

De small claims procedure is alleen geschikt voor kleine vorderingen tot €5.000. Het Europees Betalingsbevel geldt alleen voor onbetwiste vorderingen.   

Werkwijze incasso Portugal

 • Upload claim
  Upload online uw incassozaak
 • Start case
  Wij nemen uw zaak direct in behandeling
 • Send a demand letter
  Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur
 • How to approach debtor?
  Samen met u bepalen we onze aanpak
 • Online portal 24/7
  Volg uw zaak 24/7 via onze online portal
 • Ask questions
  Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar
 • Get invoice paid
  Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald
Whitepaper:
Incasso in Duitsland
 • Tips bij het zakendoen in Duitsland
 • Het betalingsgedrag van Duitse bedrijven
 • Tips over het versturen van Duitse aanmaningen
 • De incassoprocedure in Duitsland uitgelegd
 • De verjaringstermijn bij Duitse facturen
 • Incassokosten
 • Faillissement van een Duitse klant
Download e-book: Incasso in Europa

Procederen in eigen land

Heeft u in de algemene voorwaarden afgesproken dat de Nederlandse rechter bevoegd is? Dan kan er ook in Nederland een gerechtelijke procedure gestart worden. Afhankelijk van uw specifieke situatie bekijken onze advocaten wat het meest gunstig is voor uw organisatie. Als we in Nederland gaan procederen tegen uw Portugese debiteur, kunnen we een dagvaardingsprocedure voeren. Beide partijen worden hierbij gehoord, waarna de rechter vervolgens een uitspraak doet. 

Vonnis executeren in Portugal

Wanneer er een vonnis is behaald in Nederland (of in een ander land), moet dit vonnis nog worden geëxecuteerd in Portugal. Binnen de EU is er vastgelegd dat alle vonnissen die behaald zijn in de EU-lidstaten, ook in andere EU-landen worden erkend. Voor het executeren van een Nederlands vonnis in Portugal verstrekt de Nederlandse rechter een certificaat. Dit wordt dan samen met het vonnis naar de deurwaarder in Portugal gestuurd. Die kan dan direct aan de slag om ervoor te zorgen dat het vonnis in Portugal wordt uitgevoerd.  

Verjaringstermijn Portugal

limitation period

Een openstaande factuur kunt u niet eeuwig incasseren. Een factuur kan namelijk verjaren. Als de verjaringstermijn van uw factuur is verstreken, kunt u de betaling van uw factuur niet meer via de rechter afdwingen. Het is daarom belangrijk om deze verjaringstermijn goed in de gaten te houden.  

Voor zakelijke vorderingen geldt in Portugal over het algemeen verjaringstermijn van 20 jaar. Deze termijn gaat in aan het eind van het jaar waarin de vordering is ontstaan. In tegenstelling tot in Nederland, waarin de verjaring start op het moment dat de vordering opeisbaar is geworden.  

Stel u levert een partij kleding aan een klant. Op 1 april 2017 stuurt u de bijbehorende factuur, met een betalingstermijn van 30 dagen. Uw klant betaalt echter niet. De vervaldatum van de factuur is 1 mei 2017. Vanaf dit moment begint de verjaringstermijn van 5 jaar te lopen. Op 1 mei 2032 is uw factuur dus verjaard. 

Uitzonderingen verjaringstermijn

De verjaringstermijn van 20 jaar geldt voor normale vorderingen. Houd er rekening mee dat de verjaringstermijn bij sommige vorderingen anders verloopt. Zo kent het transportrecht in heel Europa een verjaringstermijn van 1 jaar.  

Verjaring van uw Portugese factuur voorkomen

U kunt verjaring van uw factuur voorkomen door de verjaring te stuiten. Door stuiting wordt de verjaring namelijk gestopt en begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. In Portugese kan de verjaring maar op één manier gestuit worden, namelijk door het starten van een gerechtelijke procedure. 

Rechtsgebieden incasso Portugal

Onze Portugese incassodesk bestaat al behoorlijk wat jaren. In die tijd hebben we vele bedrijven over de hele wereld geholpen met hun incassozaak in Portugal en daarnaast ook diverse Portugese ondernemingen bijgestaan. Met allerlei soorten incassozaken in diverse rechtsgebieden:

 • Transport
 • Koop en verkoop
 • Bouwrecht
 • Huur en verhuur
 • Agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst
 • Schades en onrechtmatig handelen

“Bierens is een zeer effectieve en professionele partner. Ze hebben niet alleen een sterk incasso proces, maar zijn ook sterk in adviezen.”

Manuel Maas, Eneco

Landelijke dekking

Bevindt uw debiteur zich in Lissabon, Vila Nova de Gaia of Porto? Het maakt voor onze specialisten niet uit waar uw klant zicht bevindt. Wij kunnen u bijstaan in heel Portugal. Voor het succesvol incasseren van uw zaak hoeft u namelijk geen incassobureau of advocaat in Portugal in te schakelen. U kunt gewoon eenvoudig uw zaak online overdragen. Onze Portugese specialisten gaan dan direct aan de slag.  

Meer dan een incassobureau

Als u op zoek bent naar een incassobureau, bent u eigenlijk beter af met een incasso advocaat. Onze Portugese incasso advocaten hebben namelijk meer middelen dan een incassobureau. Bovendien werken ze sneller en zijn ze ook nog eens succesvoller. En dat is gunstig voor uw organisatie: zo heeft u snel uw geld op uw bankrekening staan.

Verstuur voor 16:00 uur uw incasso, vandaag nog actie!

No Cure No Pay incasso

no cure no pay

Wij incasseren op basis van No Cure No Pay: indien wij niets incasseren, betaalt u geen fee. U betaalt dan slechts €185,- aan dossierkosten. Een onbetaalde factuur kost immers al genoeg frustratie. Wij vinden het niet eerlijk als u dan nog met allerlei kosten wordt geconfronteerd.

U betaalt alleen een fee wanneer wij de vordering weten te incasseren. Deze fee proberen wij overigens zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Zo kost een succesvolle incassozaak u bijna niets! Dat noemen wij rechtvaardigheid. Want u moet gewoon krijgen waar u recht op heeft.

Incassokosten Portugal

Bij een succesvolle incasso proberen wij de incassokosten zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Uw Portugese klant betaalt in dat geval de openstaande factuur, en de incassokosten. Op die manier hoeft u zo min mogelijk incassokosten te betalen aan onze organisatie. In Nederland kunnen wij in de meeste gevallen alle rente en kosten (wat de vergoeding vormt voor onze werkzaamheden) op uw debiteur verhalen. In het buitenland is dat niet altijd het geval. In zulke gevallen betaalt u een percentage van de hoofdsom.

Direct starten met incasso Portugal

Heeft u een openstaande factuur bij een Portugese klant die maar niet wordt betaald? Of heeft u een ander conflict met uw klant? Onze incassospecialisten en advocaten helpen u graag met het oplossen van uw betalingsconflict. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wilt u niet langer wachten op uw geld? Draag dan direct uw factuur over. Onze specialisten gaan dan direct voor u aan de slag.  

Gratis advies van dé beste incassospecialisten

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring
 • Uiterlijk binnen 3 uur reactie (op werkdagen)
 • Echte middelen om uw factuur betaald te krijgen
 • Beste resultaat tegen laagste kosten

Interessante artikelen voor u

Zakendoen in Portugal

 • Valuta: euro 
 • Taal: Portugees 
 • De belangrijkste exportproducten van Portugal zijn geraffineerde aardolie, autos en voertuigonderdelen 
 • Zakendoen in Portugal gaat erg traag en bureaucratisch  
 • Veel kleine bedrijven en familiebedrijven 
 • Portugal kent een hiërarchische handelscultuur 
 • Persoonlijke relaties en vertrouwen zijn erg belangrijk 
 • Portugezen zijn vaak niet erg stipt, maar hebben veel aandacht voor details 
 • Wettelijke betalingstermijn van facturen is 30 dagen 
 • Portugezen behoren tot de slechtere betalers in Europa 
 • Een betalingstermijn van 14 dagen is gebruikelijk bij aanmaningen