INCASSO IN ROEMENIË

Incasso Roemenië

Heeft uw bedrijf een klant in Roemenië die uw facturen niet betaalt? De formele eisen aan overeenkomsten en de communicatie leiden vaak tot problemen bij de betalingen. Het is daarom belangrijk om alle afspraken en overeenkomsten met uw Roemeense klant goed op papier te zetten. Onze Roemeense incasso advocaten hebben de middelen om uw klant alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

TIPS VAN
ALEXANDRU BUZAMET

icontitels
 • Het is in Roemenië niet verplicht een aanmaning te sturen, wij raden echter aan om wel direct een aanmaning te versturen. Indien niet wordt betaald kunt u de aanmaning delen met de rechtbank.
 • Vermeld in de aanmaning dat u de vordering ter incasso overdraagt indien er niet wordt betaald.
 • In Roemenië wordt doorgaans een betalingstermijn tussen 15 en 30 gehanteerd.
 • Informeer uw Roemeense klant altijd vooraf dat u mogelijk gerechtelijke stappen gaat nemen en geef uw klant dan nog een kans om te betalen. Doet u dat niet, kan de rechter besluiten dat u voor de incassokosten moet opdraaien.
 • Leg alles schriftelijk vast, inclusief ondertekening, en verstuur altijd per aangetekende post. In Roemenië dienen namelijk alle overeenkomsten ontegenzeggelijk bewezen te kunnen worden.
Alexandru Buzamet
Advocaat, Incassospecialist

EXPERTS IN
ROEMEENSE
INCASSO

icontitels

Wanneer u zakendoet met een Roemeense handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in Roemenië andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Roemeense incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Roemenië? Onze Roemeense advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Roemenië. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Roemeens, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Roemeense debiteur snel te laten betalen.

Onze Roemeense experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in Roemenië is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Roemeense klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Roemenië incasseren wij in de buitengerechtelijke fase, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. Hierbij proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw Roemeense debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijke en telefonisch sommeren: We bellen uw debiteur en we sturen een schriftelijke aanmaning waarbij we de debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens slechts dagen de tijd voor een betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan.
 • Beslaglegging aanvragen: Wanneer u een openstaande vordering heeft, kunt u in Roemenië een beslaglegging aanvragen op roerende en onroerende goederen van uw debiteur. Dit kan alleen als gerechtelijke procedures om een executoriale titel te verkrijgen al zijn opgestart. Onder dezelfde voorwaarden kan een schuldeiser beslaglegging aanvragen van bijvoorbeeld vorderingen, waardepapieren en immateriële activa die aan de debiteur overgedragen zouden moeten worden.
 • Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet wordt betaald, kunnen we in overleg met u een gerechtelijke procedure starten. Vaak zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Roemeense klant al over de streep trekken om toch te betalen.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Roemenië kan de behandeling van vergelijkbare zaken door verschillende rechtbanken geheel anders verlopen. Ook de waarde van bijvoorbeeld afspraken die via de mail zijn gemaakt, kan per rechter anders worden beoordeeld. Onze Roemeense incasso advocaten hebben de kennis en ervaring om u optimaal bij te staan bij uw incassozaak in Roemenië. In de gerechtelijke fase zijn er de volgende mogelijkheden om betaling af te dwingen:

Lees meer

 • Small claims procedure (Procedura privind cereri cu valoare redusă): Hoewel dit tegen ons advies ingaat, kunt u deze procedure zonder advocaat voeren. Deze procedure kunt u starten bij vorderingen met een hoofdsom tot 10.000 Roemeense RON (circa €2.200). Hiervoor moet u een formulier invullen met zaakgegevens en deze opsturen naar de rechtbank. Vervolgens krijgt uw debiteur een formulier waarin hij tegenbewijs kan leveren. Gemiddeld doet de rechtbank na 90 dagen uitspraak. Naast de geschreven documentatie kan de rechtbank ook gebruik maken van andere vormen van bewijs, zoals het oproepen van getuigen of externe experts. Wel is een vereiste dat de kosten niet buitenproportioneel zijn.
 • Betalingsbevelprocedure (Procedura somaţiei de platā): Voor slechts 40 euro kunt u met een advocaat een betalingsbevelprocedure starten bij de Roemeense rechbank. Dit is de meest effectieve methode die binnen drie maanden een rechterlijke uitspraak oplevert die uitvoerbaar is. Voor deze procedure is er geen beperkingen voor de hoogte van de hoofdsom.
 • Standaardprocedure: Heeft u geen schriftelijke overeenkomsten? In dat geval kunt u geen small claims procedure of een betalingsbevelprocedure starten, maar zal een standaardrechtsprocedure gestart moeten worden. Onze Roemeense incasso advocaten adviseren u graag over de mogelijkheden.
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Roemenië
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.