De 4 grootste valkuilen bij eigendomsvoorbehoud: een kijkje in de keuken van de curator

|
Auteur:
1 min

U kent het wel. U heeft een eigendomsvoorbehoud opgenomen in uw algemene voorwaarden. U levert goederen aan uw klant en deze gaat vervolgens failliet. Niets aan de hand denkt u nog. Ik roep mijn eigendomsvoorbehoud in en dan krijg ik nog wat goederen terug. Helaas komt u van een koude kermis thuis want bij de curator krijgt u nul op rekest. Ik ben zelf curator en ook bij mij krijgen crediteuren vaak nul op rekest. In mijn praktijk zie ik veelvuldig dezelfde problemen terugkomen bij het eigendomsvoorbehoud. Benieuwd hoe u dit kunt voorkomen? Dit zijn de 4 grootste valkuilen:

1. Algemene voorwaarden op factuur

De algemene voorwaarden moeten ter hand worden gesteld bij het sluiten van de overeenkomst. In de praktijk zien we vaak dat de algemene voorwaarden worden afgedrukt op de achterzijde van de factuur. Dat is dus te laat omdat deze ter hand moeten worden gesteld bij het sluiten van de overeenkomst. Gevolg is dat daardoor geen sprake is van een overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Zorg er dus voor dat u de algemene voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij de offerte, ter hand stelt aan uw klant en van toepassing verklaart op de overeenkomst.

2. Uitgebreid eigendomsvoorbehoud

Een andere veel gemaakte fout is dat het eigendomsvoorbehoud te beperkt wordt overeengekomen. Vaak wordt in de algemene voorwaarden alleen een beperkt eigendomsvoorbehoud opgenomen. Dit geldt dan alleen voor de onbetaalde goederen die op de onderliggende facturen staan.  Een uitgebreid eigendomsvoorbehoud zorgt ervoor dat u ook goederen mag terugnemen die al wél zijn betaald, uiteraard gemaximeerd tot het openstaande bedrag. Daarmee vergroot u uw kansen op het terugkrijgen van goederen.

3. Eigendomsvoorbehoud en vermenging

Wat ook vaak voorkomt is dat de curator aangeeft dat de door u geleverde goederen zijn vermengd met dezelfde goederen van andere leveranciers. Hierdoor is niet meer te controleren welke goederen nu exact door u zijn geleverd. U kunt dit oplossen door te zorgen voor een duidelijk onderscheidende verpakking of identificatienummers van de goederen. Daardoor is eenvoudig zichtbaar dat de goederen van u afkomstig zijn.

4. Eigendomsvoorbehoud bij leveringen naar onder meer Duitsland, Frankrijk of Engeland

U levert goederen aan buitenlandse klanten, maar bent u zich ervan bewust welke rechtsregels dan van toepassing zijn? Niet alle rechtstelsels werken immers hetzelfde waardoor u van een koude kermis thuiskomt. Met name op het gebied van het eigendomsvoorbehoud zijn er een aantal verschillen die ook voor u hét verschil kunnen maken. Ik schreef daarover reeds dit artikel over het eigendomsvoorbehoud bij leveringen in Duitsland. Laat u zich daarom van tevoren goed adviseren wat het eigendomsvoorbehoud betekent als u levert aan klanten over de grens zodat u de risico’s op voorhand goed kunt inschatten.