Aanpassing faillissementwet maakt snelle doorstart mogelijk

|
Auteur:
2 min
Op 21 juni 2016 is er een wet aangenomen die het makkelijker maakt voor bedrijven om door te starten na een faillissement. Met de wet “Continuïteit Ondernemingen I” krijgt de stille curator een wettelijke grondslag.

Stille curator
Wanneer een onderneming ernstige financiële problemen heeft, kan deze onderneming aan de rechter vragen om een stille curator. De rechter wijst vervolgens een stille curator aan, die ook de beoogd curator zal zijn. Deze stille curator kan in dat geval al in het geheim aan de slag, zonder dat bekend wordt gemaakt dat er al een curator is gewezen. Om die reden wordt deze curator in deze situatie ‘stille curator’ genoemd. De stille curator begeleidt de ondernemer bij het beoordelen van de mogelijkheden voor de toekomst, waaronder een eventuele doorstart. Wanneer deze stille curator bij het faillissement tot curator wordt benoemd, is hij al voorbereid op een doorstart waardoor dit sneller geregeld kan worden.

Pre-pack in de praktijk
Voorheen hebben rechters bij verzoeken voor een stille curator verschillende beoordelingen gemaakt. Dit was aanleiding om de faillissementswet aan te passen zodat vastligt dat een stille curator in de toekomst ingezet mag worden. In de praktijk werd al regelmatig een stille curator aangesteld bij een onderneming met financiële problemen. Zo werd onder andere bij De Schoenenreus en Perry Sport al een stille curator aangesteld. Er is echter veel kritiek op de inzet van een stille curator met het doel om snel door te starten, ook wel pre-pack genoemd. In veel gevallen lijken namelijk de belangen van werknemers en andere crediteuren te moeten wijken voor een snelle doorstart van ondernemingen.

Meer invloed voor werknemers
Om beter rekening te kunnen houden met de belangen van de werknemers, heeft een Kamermeerderheid op 21 juni 2016 ook ingestemd met wetswijziging waarbij er meer invloed lijkt te komen voor werknemers. Dit houdt in dat bij de stille voorbereidingsfase de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging betrokken dient te worden, tenzij het belang van de onderneming zich hiertegen verzet. Of dit een lege huls is, zal de praktijk moeten uitwijzen. Na uitspraak van het faillissement zal een vertegenwoordiger van de werknemers worden benoemd in de voorlopige commissie van schuldeisers.

Positie van crediteuren
Of de positie van andere crediteuren gaat veranderen, is afhankelijke van andere wetten die mogelijk ingevoerd gaan worden. Zo is er de Wet Continuïteit Ondernemingen II (WCO II) over het dwangakkoord, waarbij schuldeisers worden gedwongen om akkoord te gaan met financiële herstructurering en schuldsanering van de debiteur. Deze wet is er op gericht om een faillissement te voorkomen. Crediteuren zijn immers ook niet gebaat bij een faillissement. Daarnaast is er de Wet Continuïteit Ondernemingen III (WCO III), die gaat onder andere over de doorleveringsverplichting van crediteuren. Deze drie wetten zijn in het kader van het wetgevingsprogramma “Herijking van het faillissementsrecht” zoals op 26 november 2012 door de minister is opgestart.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Bierens Incasso Advocaten. Onze advocaten voorzien u graag van advies wanneer u te maken krijgt met een doorstart van een klant.