Bericht uit Zuid-Afrika

|
Auteur:
2 min
Het project dat we met uw donaties willen steunen is, zoals u via de website van Bierens Insight ook kunt lezen, Stichting Thembalethu Nederland. Wij doneren sinds enkele jaren aan deze stichting die zich inzet voor aids-weeskinderen in Jepper’s Reef nabij de plaats Shongwe in de provincie Mpumalanga, Zuid-Afrika. Zo is, zoals u heeft kunnen lezen, het eerste Bierens-huisje afgebouwd en zal binnenkort gestart worden met een tweede huisje.

Helaas ontvingen wij half februari het trieste bericht dat er een wervelstorm gewoed heeft in het gebied waar de stichting haar werk doet. Het gevolg is dat er veel schade is ontstaan in de omgeving en ook aan “ons” huisje. Het dak is van het huisje gerukt en de schamele inventaris van het huisje is verloren gegaan. De stichting heeft direct geld overgemaakt voor de eerste noodvoorzieningen. Het is verschrikkelijk om te horen dat deze ramp zich heeft voorgedaan, maar prettig om te weten dat de organisatie hierop voldoende is voorbereid qua financiële middelen. De donaties helpen de stichting een buffer op te bouwen die zij kunnen aanspreken op het moment dat een onverwachte gebeurtenis, zoals in dit geval, zich voordoet.

Het tweede Bierens-huisje staat zoals eerder vermeld op de agenda. Aan de bouw van een huisje gaat echter vaak meer vooraf dan dat een ieder in eerste instantie zou denken en zo wordt er op dit moment nog gewacht op de goedkeuring van de lokale chief.

Begin maart werd er door Stichting Thembalethu een werkbezoek aan het gebied gebracht. Het werkbezoek heeft met name als doel gehad inzicht te krijgen in de voortgang van de activiteiten. Recente informatie over de verschillende projecten die door de stichting worden uitgevoerd, zullen wij later weer op onze website publiceren. Wij verwachten dan onder andere meer te kunnen vertellen over de stand van zaken van het tweede Bierens-huisje, het inrichten van het Education Centre en het trainingsprogramma van medewerkers en de kidsclub en over de situatie met betrekking tot de winkel / het restaurant.

Wij hopen op goede berichten uit het gebied en vertrouwen op een goede samenwerking van de stichting met de lokale bevolking. Wij zijn er van overtuigd dat alle beetjes helpen om ook de slachtoffertjes van hiv-besmette ouders een beter bestaan te bieden. De stichting is ook erg blij met de actie die wij voor hen in het leven hebben geroepen om u via ons jubileum-congres te informeren over de goede zaken die zij verricht. Wij hopen op 19 april de stichting te kunnen verrassen met een mooi geldbedrag om verdere doelstellingen van de organisatie te kunnen realiseren.

Wilt u ons helpen het bedrag te verhogen? Indien u ook een donatie wilt doen aan Stichting Thembalethu kunt u uw donatie overmaken op ons bankrekeningnummer 57.47.21.711 o.v.v. Stichting Thembalethu. Op dit bankrekeningnummer zullen wij de tussenstand bijhouden en het uiteindelijke bedrag zullen wij overmaken aan de stichting Thembalethu. Kijk op www.bierensinsight.nl voor meer informatie!