Bouwproducten en de daaraan te stellen eisen

|
Auteur:
2 min
Gevelstenen, isolatiemateriaal, betonelementen, staal, dakbedekking, vloeren, plaatmateriaal, deuren en kozijnen, afbouwmaterialen, mortels, leidingsystemen enzovoort: de diversiteit aan producten is zeer groot in de bouw. Hoe verschillend de producten echter ook zijn, ze hebben altijd één overeenkomst: elk bouwproduct moet aan bepaalde vereisten voldoen om in een bouwproject gebruikt te kunnen worden.

De in juli jl. in werking getreden Europese Verordening bouwproducten nr. 305/2011 heeft deze vereisten gebundeld. Sinds de inwerkingtreding van de Verordening is er namelijk één systeem met regels en voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten. De Verordening heeft voor feitelijk iedere speler in het bouwproces gevolgen. Of u nu de fabrikant van de gevelstenen bent, de bestekschrijver die het materiaal voorschrijft dan wel de aannemer die de stenen verwerkt.

Wat is er concreet veranderd met de komst van deze Europese Verordening? Een bouwproduct dat onder een Europees geharmoniseerde productnorm valt, dient naast de bekende CE-markering thans te zijn voorzien van een prestatieverklaring. In de prestatieverklaring geeft de fabrikant de producteigenschappen van zijn bouwproduct weer, alsmede de mogelijke toepassing daarvan in een bouwwerk. De prestatieverklaring vormt eigenlijk het bewijs dat het product voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd. De eindgebruiker of degene die het product voorschrijft kan met behulp van de CE-markering en prestatieverklaring een bouwproduct kiezen dat voldoet aan de vereiste prestaties voor het beoogde gebruik.

Als fabrikant en importeur van een bouwproduct bent u zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering. Als groothandel dient u juist te controleren of de producten die u verkoopt zijn voorzien van de vereiste markering. Brengt u als fabrikant, importeur of distributeur toch een product in de markt dat niet is voorzien van de CE-markering inclusief prestatieverklaring terwijl dat wel is vereist, dan zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhavend optreden.

Indien het door in de markt gebrachte bouwproduct is voorzien van een CE-markering inclusief prestatieverklaring wil dat echter niet zeggen dat iedere aansprakelijkheid ten aanzien van dat product is uitgesloten. Indien door u bijvoorbeeld een ‘maandagochtend-partij’ in de markt wordt gebracht, dan is die partij specifiek ongeschikt en draagt u daarvoor de verantwoordelijkheid. Ook voor de eindgebruiker van een bouwproduct, zoals een aannemer of een bestekschrijver, is de CE-markering inclusief prestatieverklaring niet zaligmakend. Indien de opdrachtgever bijvoorbeeld de toepassing van een materiaal wenst waarvan bij u bekend is of bekend had behoren te zijn dat dit niet voor dat doel kan worden gebruikt, dan dient u daarvoor duidelijk te waarschuwen. Laat u na uw opdrachtgever te wijzen op de functionele ongeschiktheid van dit product, dan bent u daarvoor – ondanks de prestatieverklaring – verantwoordelijk.

Indien uw klant stelt dat het product niet voldoet aan de vereisten, dan zal hij deze klacht aan u kenbaar moeten maken. De wet bepaalt dat het klagen binnen bekwame tijd moet geschieden. Wat bekwaam en dus tijdig is, heeft de wetgever voor bedrijven echter niet vastgelegd. Aan de hand van de feiten en omstandigheden zal worden bepaald of uw klant in dit specifieke geval tijdig bij u aan de bel heeft getrokken. In een volgende nieuwsbrief zoomen wij dieper op deze klachtplicht in.