Conservatoir beslag: slimme zet of groot risico?

|
Auteur:
1 min
U hebt een vordering op een van uw klanten en besluit om rechtsmaatregelen te treffen. Als er na enige tijd eindelijk een veroordelend vonnis ligt, komt u erachter dat de schuldenaar geen verhaal biedt. Oftewel: er valt niets te halen. Een enorme teleurstelling! Om te voorkomen dat u na een langdurige procedure met lege handen komt te staan, is er een mogelijkheid om – nog voordat u in het bezit bent van een executoriale titel – beslag te leggen op specifieke vermogensbestanddelen van uw debiteur. Bijvoorbeeld op een bankrekening of onroerend goed. Dit noemen we conservatoir beslag.

De gang van zaken

Voor het leggen van conservatoir beslag hebt u toestemming nodig van de voorzieningenrechter. Hiervoor dient u een zogeheten beslagrekest in bij de rechtbank. Afhankelijk van het object waarop u beslag wilt leggen, moet dit beslagrekest aan een aantal eisen voldoen. Zo is het ondermeer van belang dat u een omschrijving geeft van zowel de vordering waarvoor u beslag wilt leggen als het beslagobject zelf. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toewijst, zal hij ‘verlof’ verlenen, zodat de deurwaarder vervolgens beslag kan leggen. Na beslaglegging bent u wel verplicht om binnen een door de rechter te bepalen termijn (doorgaans twee weken) een dagvaarding uit te reiken aan uw debiteur, waarmee een bodemprocedure aanhangig wordt gemaakt. Hiermee stelt u het beslag veilig. Als u vervolgens in de bodemprocedure een veroordelend vonnis verkrijgt, gaat het conservatoir beslag over in executoriaal beslag en kan de deurwaarder tot openbare verkoop van het beslagobject overgaan.

Nadelen

Aan conservatoir beslag kleven ook nadelen. Zo komt het te vervallen bij een faillissement en zijn de kosten relatief hoog. Bovendien bestaat het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld door de debiteur als blijkt dat het beslag ten onrechte is gelegd. Het is ook mogelijk dat het beslag nutteloos blijkt, bijvoorbeeld als u beslag legt op een bankrekening met een negatief saldo. De debiteur kan de rechter ook om opheffing van het beslag vragen. Als uw debiteur voldoende zekerheid stelt voor betaling van uw vordering, bijvoorbeeld via een bankgarantie, is de kans groot dat de rechter dit verzoek om opheffing toewijst.

Vraag advies!

Bij conservatoir beslag komt heel wat kijken. Bovendien zitten er risico’s aan vast. In vergelijking met conservatoir beslag is een faillissementsaanvraag vaak een beter en zelfs goedkoper pressiemiddel. Laat u aldus goed adviseren alvorens u besluit conservatoir beslag te laten leggen. Soms verdienen andere rechtsmaatregelen de voorkeur.

Wilt u meer weten over conservatoir beslag? Of hebt u behoefte aan een helder advies over het treffen van rechtsmaatregelen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst.