Contracten sluiten met nieuwe klanten

|
Auteur:
1 min
Met name bij het sluiten van een overeenkomst met een nieuwe klant, zijn er enkele essentiële stappen die u moet doorlopen. In dit artikel geven wij u enkele concrete tips om problemen te voorkomen.

  1. Het is zaak dat u de identiteit van uw handelspartner controleert. Om te zien of die partij werkelijk is wie hij zegt te zijn, kunt u bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel te rade gaan. Ook door andere openbare bronnen te raadplegen kunt u zich ervan overtuigen dat de identiteit juist is.
  2. Is degene met wie u contracteert wel bevoegd om de onderneming te vertegenwoordigen en dus de handtekening te zetten? Soms zijn er bevoegdheidsbeperkingen opgenomen ten aanzien van de gevolmachtigde of procuratiehouders. Vaak is dit bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Controleer deze bevoegdheden goed en vraag bij twijfel om een schriftelijke volmacht of bewijs.
  3. Indien mogelijk, is het zeker aan te raden een kredietcheck uit te voeren. Hiervoor kunt u verschillende partijen inschakelen, maar u kunt dit ook zelf beoordelen. Als jaarrekeningen gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel kunt u deze zelf opvragen en inzien. Zelfs via Google kunt u tegenwoordig al veel vinden over de kredietwaardigheid. Zoek simpelweg naar de naam en branche van uw handelspartner. De verschillende internetfora waarop u dan uitkomt geven vaak inzicht in het betaalgedrag van uw wederpartij.

Uiteraard voorzie ik u graag van concrete, op uw praktijk toegespitste adviezen om aansprakelijkheid te voorkomen. Neem vrijblijvend contact met ons op.