Credit Management Trendmeter Onderzoek

|
Auteur:
1 min
Hoe is de betalingsmoraal in Nederland? En wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van credit management? Op deze en andere vragen probeert het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) regelmatig antwoord te krijgen via het Credit Management Trendmeter Onderzoek.

Graag zouden we circa 3 minuten van uw tijd vragen om een aantal vragen te beantwoorden. De vragen hebben betrekking op een actueel thema op uw vakgebied. Deze peiling vormt een aanvulling op de jaarlijkse Credit Management Trendmeter van VCMB. Als deelnemer ontvangt u als eerste een exclusief overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Blauw Research, een onafhankelijk en deskundig onderzoeksbureau. Alle gegevens worden anoniem en vertrouwelijk door hen verwerkt en onder geen beding voor andere doeleinden gebruikt.

Via de onderstaande link komt u in de vragenlijst terecht:
https://www.blauw-survey.com/scripts/dubinterviewer.dll/Frames?Quest=5894

Succes en alvast bedankt voor uw deelname! Indien u vragen heeft over de Credit Management Trendmeter, kunt u contact opnemen met het VCMB info@vcmb.nl of via telefoonnummer 0346 – 55 80 55.