De crediteur krijgt er een verhaalsmogelijkheid bij

|
Auteur:
1 min
Op wie kunt u uw onbetaalde facturen verhalen als u een vordering heeft op een VOF of commanditaire vennootschap? De Hoge Raad heeft op 13 maart 2015 geoordeeld dat ook een vennoot die na het aangaan van de overeenkomst tot de vennootschap is toegetreden hoofdelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid van vennoten is hiermee dan ook niet beperkt tot schulden die na hun toetreden zijn ontstaan, maar omvat tevens bestaande schulden die afkomstig zijn uit de voorafgaande periode.

Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat vennoten direct aansprakelijk zijn voor schulden van hun vennootschap. Dit houdt in dat crediteuren hun vorderingen zowel op de vennootschap als op de individuele vennoten kunnen verhalen.

Op basis van dit arrest is het zo dat de crediteur er met de toetreding van een nieuwe vennoot een verhaalsmogelijkheid bij krijgt. Ook wordt de rechtszekerheid van de crediteur hiermee versterkt, doordat onderzoek naar het ontstaansmoment van schulden of het moment van toetreding van de vennoten niet langer nodig is.

Heeft u vragen over hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag verder.