De procureur in Spanje

|
Auteur:
3 min
Wie in Spanje verwikkeld is geweest in een gerechtelijke procedure, heeft al eens te maken gehad met een procureur. Het Spaanse rechtssysteem wordt gekenmerkt door allerlei formaliteiten die partijen dienen te volgen. Als men wordt gedagvaard of een gerechtelijke procedure in Spanje wil opstarten, moet een partij van de diensten van twee juridische personen gebruik maken: een advocaat voor de inhoudelijke behandeling van de zaak en een procureur die de partij in het geding zal vertegenwoordigen. In dit artikel vertellen we u meer over de rol van de procureur in Spanje. Een rol die overigens inhoudelijk aan het veranderen is.

Een procureur is altijd een jurist. Hij of zij moet een speciale titel hebben verkregen van  het Spaanse Ministerie van Justitie. Ook dient de procureur bij een Orde van Procureurs  ingeschreven te zijn als zijnde een onafhankelijke professional. Slechts bij procedures met een belang onder de € 2.000,00 is de assistentie van een procureur niet verplicht.

Een procureur volmachtigen

Om partijen te kunnen vertegenwoordigen bij een rechtbank, moet de procureur door een partij gevolmachtigd worden. Dit wordt in Spanje geregeld door de tussenkomst van een notaris of de griffie van de rechtbank waar de partij verschijnt. De volmacht zal opgesteld worden via een authentieke akte, die door de notaris of griffie ondertekend dient te worden.

Voor een buitenlandse partij betekent dit dat een volmacht ten gunste van een Spaanse procureur buiten Spanje door een notaris moet worden opgesteld. Deze moet dan worden ondertekend en vervolgens worden vertaald naar het Spaans. Een andere optie is dat de partijen een volmacht laten opstellen bij het Spaanse Consulaat in het eigen land. De akte wordt daar dan ter plekke ondertekend.

Wat doet een procureur voor u in een rechtszaak?

De procureur volgt de bureaucratische rompslomp gedurende de rechtszaak en dient bij de rechtbank bijvoorbeeld dagvaardingen of brieven van de advocaat in. Tevens bewaakt de procureur de termijnen en houdt hij de advocaat op de hoogte over het verloop van de zaak. Hij betaalt de kosten van de rechtsvoering namens partijen, zoals bijvoorbeeld het griffierecht en de beslagleggingskosten. Hij zorgt ervoor dat de procedures vlot verlopen. Ook woont de procureur alle zittingen bij.

De kosten die procureurs berekenen voor hun werkzaamheden zijn wettelijk vastgesteld. In de wet zijn de leges bepaald die een procureur moet berekenen voor zijn interventies. Deze verschillen per procedure. Afhankelijk van het soort procedure (civiele-, handels- of bodemprocedures, faillissementen, executie procedures etc.) worden verschillende bedragen in rekening gebracht.

Uitbreiding bevoegdheden procureur

Een procureur wordt door Spaanse advocaten soms een dure postbode genoemd, omdat hij maar beperkt kan handelen. De Spaanse regering is voornemens om de bevoegdheden en competenties van de procureur en zijn competenties aan te passen aan de nieuwe wensen van een inmiddels zeer verouderd rechtssysteem.

Grote arrondissementen hebben een rol, die opgedeeld is in diverse afdelingen, zoals betekening en beslaglegging. Ambtenaren oefenen daarbinnen de functie van een deurwaarder uit. Kleine arrondissementen kennen dergelijke afdelingen niet. Daar worden deze taken door ambtenaren uitgevoerd.

In een wetsvoorstel tot hervorming van het Spaanse Burgerlijk Wetboek van mei 2013 zijn nieuwe bevoegdheden voor de procureurs vastgesteld. Vooralsnog liggen deze dus nog steeds bij de administratieve afdelingen van de rechtbank (dit is wettelijk zo bepaald). In het wetsvoorstel zijn een aantal vernieuwingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om beslag te leggen op roerende goederen of bankrekeningen en de mogelijkheid om deze in een depot te houden.  Het is ook de bedoeling dat de procureurs deze goederen op een openbare veiling kunnen verkopen. Verder zal een procureur dagvaardingen en andere officiële rechtsstukken mogen betekenen. Doordat deze taken bij een procureur komen te liggen, kan er sneller geschakeld worden. Dit komt de snelheid van de afhandeling van uw zaak ten goede.

Kortom, we kunnen concluderen dat in het kader van de modernisering van het Spaanse  rechtssysteem, de regering een poging doet om de procureur de functie van een onafhankelijke deurwaarder te laten bekleden (dit naar Frans en Nederlands voorbeeld). Laten we hopen dat de wet snel door het Parlement wordt aangenomen, zodat het Spaanse rechtssysteem vlotter wordt.

Vooralsnog zijn partijen, bij eventuele gerechtelijke procedures die in Spanje gevoerd gaan worden, wettelijk verplicht om zich altijd te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde procureur om de vele formaliteiten van de procedure in goede orde te kunnen volgen. Bierens Incasso Advocaten heeft vaste contacten met een procureur, waardoor wij die formaliteiten zoveel als mogelijk kunnen stroomlijnen en u niet zelf op zoek hoeft te gaan naar een procureur.

Belén López Morata
Abogada