Doorstarten: kan dat zomaar?

|
Auteur:
2 min
Maakt u dat ook wel eens mee? Dat u hebt geleverd aan een firma die failliet wordt verklaard, maar dat er aan dat bedrijf uiterlijk niets veranderd lijkt? Rijdt de directeur nog steeds dezelfde dikke bak, rijden de vrachtwagens nog met dezelfde belettering en neemt dezelfde telefoniste de telefoon op? Kortom; van buiten niets te zien, maar u wordt wel geconfronteerd met een curator die u uitnodigt uw vordering ter verificatie in te dienen. Dan volgt de mededeling dat de vordering op de lijst van schuldeisers is geplaatst, dat er waarschijnlijk geen uitkering volgt, en dat u met behulp van die brief alvast de afgedragen btw kunt terugvorderen bij de Belastingdienst.

‘Kan dit nu zomaar?’

Als curatoren, werkzaam binnen de Bierens Group, krijgen wij deze vraag maar al te vaak voorgelegd. Voordat wij hierop antwoord geven, eerst een korte uitleg over wat er nu precies gebeurt.

Als een besloten vennootschap, bijvoorbeeld A B.V., failliet wordt verklaard, denkt de directeur daarvan, in dit geval de heer A, in veel gevallen aan een ‘doorstart’. De heer A brengt bij de curator, namens een nieuwe, door hem opgerichte bv (bijvoorbeeld B B.V.) een bod uit op de activa die zich in de faillissementsboedel van A B.V. bevinden. Hij is bereid een hogere prijs te bieden dan de standaard opkopers, omdat hij ook aan een bepaald aantal werknemers een dienstverband aanbiedt en bovendien de handelsnaam van het bedrijf, het telefoonnummer en de website wil overnemen.

Zo ziet u de auto’s met belettering van A B.V. rondrijden, terwijl deze nu eigendom zijn van B B.V. Aangezien u achter de handelsnaam (A) zelden de benaming ‘B.V.’ aantreft, en de heer A vanuit het faillissement van A B.V. als directeur van B B.V. de handelsnaam ’A’ heeft overgenomen, klopt het dat er uiterlijk niets verandert. Datzelfde geldt voor de telefoniste die de telefoon aanneemt. Zij is nu alleen in dienst bij B B.V.

Misbruik van faillissementsrecht

En dan nu antwoord op uw vraag of dat allemaal zomaar mag: de wetgever heeft dit niet bij wet verboden. Wel kan de curator de heer A aanspreken in het geval van ‘misbruik van faillissementsrecht’. Hiervan is sprake als iemand een bv laat ploffen om af te zijn van bepaalde crediteuren en personeelsleden, terwijl er feitelijk geen faillissementssituatie heerst. Is er wel degelijk sprake van een faillissementssituatie, dan kan een directeur, zoals in dit geval de heer A, niets anders doen dan het faillissement van A B.V. aanvragen. Vervolgens staat het een andere juridische entiteit, in dit geval B B.V., vrij om bij de curator aan te kloppen voor overname. In de praktijk wordt die bv dan vaak opgericht door de echtgenoot of echtgenote van de directeur. Of de directeur zelf koopt een bestaande bv om de aandelen vervolgens daarin te verwerven.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen hebt over de doorstart. Bel ons gerust daarover. Binnen de Bierens Group is Bierens Insolventie Advocaten de specialist op dat gebied. Ook voor wat betreft zekerheden.