Duidelijkheid over incassokosten

|
Auteur:
1 min.
Op 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een zaak waarbij ons kantoor een jaar of twee geleden is gaan procederen over de incassokosten. Procederen voor incassokosten doen wij voor onze eigen rekening; de nalatige debiteur dient deze te betalen anders is er geen rechtvaardigheid voor de crediteur.

Onderscheid B2B en B2C
In de aanloop naar de Wet op de Incassokosten van 1 juli 2012 hebben wij veelvuldig overleg gehad met de huidige Minister van Justitie, Ard van der Steur, om voor wat betreft de hoogte van de incassokosten gedaan te krijgen dat de Wet onderscheid zou gaan maken tussen vorderingen op bedrijven (B2B) en vorderingen op particulieren (B2C). De rechterlijke macht interpreteerde deze Wet vervolgens op een wijze waar wij maar ook andere incasso organisaties niet erg blij van werden. Om die reden zijn we tot in de hoogste instantie gaan doorprocederen en is de zaak uiteindelijk – na prejudiciële vragen van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch – bij de Hoge Raad terechtgekomen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het onderscheid tussen B2B en B2C stand houdt en dat de rechterlijke macht de hoogte van de tussen bedrijven contractueel overeengekomen incassokosten niet automatisch mag matigen tot het staffelbedrag uit de WIK voor particulieren. Handelspartijen mogen dus contractueel vastleggen dat een debiteur bijvoorbeeld 15% incassokosten verschuldigd is indien hij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Het is partijen dus toegestaan af te wijken van de staffel. Wij adviseren onze klanten om 15% incassokosten op te nemen in de algemene voorwaarden. Draag hierbij wel zorg voor een correcte terhandstelling van de algemene voorwaarden in uw handelsrelatie.

Omstandigheden van het geval
Volgens de Hoge Raad mag de rechter echter altijd matigen tot hetgeen redelijk is jegens de debiteur. Om dat te beoordelen kunnen volgens de Hoge Raad alle omstandigheden van het geval meegewogen worden. Dergelijke omstandigheden kunnen zijn: Hoe groot zijn de partijen? Heeft de debiteur zelf ook een soortgelijke bepaling in zijn algemene voorwaarden staan? Wat is gebruikelijk in de branche? Hoeveel tijd is aan de zaak besteed?

Het arrest van de Hoge Raad zal het standaard arrest in de rechtspraktijk worden en dus bepalend voor alle procedures die over incassokosten gevoerd gaan worden. Wij zijn benieuwd hoe dit arrest in de praktijk gaat uitpakken. Uiteraard informeren wij u zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Voor meer informatie of advies neemt u vrijblijvend contact op met onze advocaten.