Recht van Reclame – Niet betaalde roerende zaken snel retour

|
Auteur:
1 min
Een klant die niet betaalt voor geleverde zaken is al vervelend genoeg. Zeker als er kort na de levering geluiden uit de markt komen dat diezelfde klant op omvallen staat. Wat kan de verkoper dan doen om de pas geleverde zaken zo snel mogelijk retour te halen? Beter dat immers, dan geen betaling ontvangen én de zaken kwijt zijn.

Het eerste dat in zo’n geval vaak opkomt is een beroep te doen op het eigendomsvoorbehoud. Dit eigendomsvoorbehoud blijkt meestal uit de algemene voorwaarden die de verkoper op de overeenkomsten van toepassing heeft verklaard. Met de klant is dan afgesproken dat de geleverde zaken eigendom blijven van de verkoper, totdat ervoor betaald is.

Een tweede mogelijkheid, die echter vaak om wat voor reden dan ook uit het oog wordt verloren, is het recht van reclame dat de verkoper kan inroepen. Dit recht van reclame kan worden ingeroepen zodra de afgesproken betalingstermijn is verstreken en de klant niet op tijd betaald heeft. De verkoper laat in zo’n geval schriftelijk aan de klant weten dat de zaken worden teruggevorderd. De koop wordt daardoor ontbonden. De verkoper wordt weer eigenaar van de zaken zodra de klant die schriftelijke verklaring heeft ontvangen. Wees er echter wel snel bij. Dit recht vervalt namelijk wanneer zowel zes weken zijn verstreken na de afgesproken betalingstermijn, als zestig dagen, nadat de zaken bij de klant zijn opgeslagen. De zaken die op deze manier terugkomen zijn betrekkelijk kort geleden uitgeleverd en zullen vaak nog een interessante waarde hebben.

Het beroep op het recht van reclame is in de wet geregeld. Daarover hoeft met de klant dan ook geen speciale afspraak te worden gemaakt zoals bij het eigendomsvoorbehoud. Het recht van reclame kan bovendien ook richting de curator worden ingeroepen als de klant failliet gaat. Daarmee wordt een veelvoorkomende discussie met de curator voorkomen. De vraag of de algemene voorwaarden, met daarin het eigendomsvoorbehoud, wel te gelden hebben (ofwel: ter hand zijn gesteld) is bij een beroep op het recht van reclame immers niet relevant. Het recht van reclame is dan ook een prima middel om niet betaalde roerende zaken snel retour te krijgen. Zit er echter wel bovenop. Er gelden korte termijnen.

Wilt u meer weten over recht van reclame van de verkoper of heeft u andere vragen, schroom dan niet contact op te nemen met mr. Stefan de Beer via telefoonnummer +31 (0)413 31 17 78. Hij adviseert u graag verder.