Incasso op de Spaanse regering

|
Auteur:
1 min

Incasso op een overheidsinstantie? Aarzel dan niet om te onderhandelen.

Gemeente Madrid

Spaanse overheidsinstanties (“administraciones”) hebben een aanzienlijke schuld bij particuliere rechtspersonen, of dit nu privépersonen zijn of ondernemingen, Spanjaarden of buitenlanders. Een vluchtige blik op de cijfers van het Spaanse Ministerie dat belastingen en het openbaar beleid overziet, wijst uit dat in 2015 de schuld van de diverse gemeentes euro 29,024,688,00 bedroeg, waarbij de gemeente Madrid bovenaan de lijst staat met een bedrag ad euro 4.767.315.000.

Wanbetaling door overheidsinstanties

Dat zou geen probleem moeten zijn, zolang zulke overheidsinstanties op tijd betalen en hun leveranciers tevreden kunnen zijn dat zij zulke goede zaken doen. Dit is echter niet het geval. Daarom verkopen sommige ontevreden leveranciers hun schulden aan derden, die deze vervolgens vorderen van de overheidsinstanties.

Spaanse wanbetalingswet

Voor dergelijke gevallen heeft het Europese Gerechtshof een uitspraak gedaan (zaaknummer C-555/14), op verzoek van de Spaanse Rechtbank voor Betwiste Bestuursrechtelijke Gerechtelijke Acties. De Spaanse regering heeft een wet aangenomen waarmee noodmaatregelen kunnen worden genomen om wanbetaling door overheidsinstanties te bestrijden en ter ondersteuning van plaatselijke autoriteiten met financiële problemen (RDL 8/2013). Volgens deze wet worden plaatselijke rechtspersonen vrijgesteld van hun verplichting om rente en incassokosten te betalen indien zij hun leveranciers onmiddellijk betalen. Deze wanbetalingswet (Ley 3/2004) wordt echter beschouwd als een aanpassing van de EU richtlijn 2000/35 welke afnemers, inclusief plaatselijke autoriteiten, verplicht deze rente en incassokosten te voldoen.

Geen rente en kosten vorderen

Het voorgaande in aanmerking genomen, rijzen de volgende vragen: kan een bedrijf dat onmiddellijke betaling ontving van slechts de hoofdsom, gebaseerd op de RDL 8/2013 wetgeving, achteraf rente en incassokosten vorderen of niet? Het antwoord van de rechtbank was, “Nee, dat kan niet.” De leverancier kan echter kiezen geen gebruik te maken van deze wetgeving (RDL 8/2013). In dat geval staat het hem vrij  betaling van rente en kosten te vorderen nadat hij de hoofdsom heeft ontvangen.

Zo ziet u, indien uw klant een Spaanse overheidsinstantie is, bijvoorbeeld de gemeente, een ziekenhuis, plaatselijk- of regionaal bestuur, universiteit, etc., en deze betaalt niet, dan staat het u vrij al dan niet onmiddellijke betaling te accepteren volgens bovengenoemde wetgeving, maar wees bewust van het feit dat u wellicht verplicht afstand doet van rente en kosten.