Incasso: wat rechtvaardigt de te maken kosten?

|
Auteur:
2 min
Schakelt u een incassobureau in dat werkt op basis van No Cure No Pay, let dan goed op. Er kan een addertje onder het gras zitten. De term suggereert namelijk dat u niets betaalt als zij niets incasseren. In de praktijk blijkt echter dat u bij een vordering die niet geïnd wordt, achteraf toch nog te maken krijgt met dossier- of basiskosten. Helemaal kosteloos is No Cure No Pay incasso dus vaak niet en daarom wordt de term dan niet op de juiste manier gebruikt. Het is bij No Cure No Pay dan ook altijd belangrijk om vooraf goede afspraken te maken over wat u betaalt als er niet wordt geïncasseerd. Maar ook als er wel wordt geïncasseerd is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt. Dat voorkomt achteraf verrassend hoge fee percentages voor uw incasso.

Eerlijk over de te maken kosten

Bierens Incasso Advocaten vindt No Cure No Pay bij niet zuiver gebruik geen juiste term. Wij geven daarom de voorkeur aan het begrip No Win, No Fee. Niets incasseren betekent dat u geen honorarium in rekening gebracht krijgt, maar slechts basiskosten. Bij rechtvaardigheid voor de crediteur hoort immers ook dat wij duidelijk en transparant zijn over de kosten die u wél in rekening gebracht krijgt.

Als wij uw vordering niet incasseren, betaalt u ons in een zaak met een Nederlandse debiteur een vast bedrag van €85,00 aan basiskosten. In een zaak met een buitenlandse debiteur bedraagt dit €165,00. Dat is geen honorarium, maar de kosten die wij maken om een minimaal aantal stappen richting een debiteur te kunnen nemen (zoals legekosten en informatie- en kredietrapporten). U bent verzekerd van kwaliteit doordat uw zaak wordt behandeld door één van onze advocaten.

Geen kosten bij een geslaagd incasso

In veel gevallen betaalt u echter niets. Bij rechtvaardigheid voor de crediteur vinden wij immers passen dat de debiteur deze kosten betaalt. Incasseren wij geheel of gedeeltelijk, dan is dat een ‘Win’. Bij een ‘Win’ is er wel degelijk ‘Fee’ verschuldigd, maar die verhalen wij zowel bij nationale als internationale incasso waar mogelijk op uw debiteur.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij niet in alle gevallen de kosten kunnen verhalen op uw debiteur, bijvoorbeeld doordat een verschil in regelgeving (internationaal) het verhalen van kosten niet mogelijk maakt. En soms ook omdat de extra te maken kosten niet opwegen tegen het verwachte resultaat. U krijgt deze kosten dan geheel of gedeeltelijk doorbelast. Al naar gelang uw voorwaarden en de wettelijke mogelijkheden in het land van uw debiteur ontvangt u in Nederland gemiddeld 95% van de hoofdsom. In het buitenland is dit gemiddeld 85%.

No Win, No Fee heeft dus niets van doen met het wel of niet maken van kosten, maar met het al dan niet verschuldigd zijn van een honorarium. Het staat los van de vraag wie dat honorarium uiteindelijk betaalt. In de meeste gevallen zal dat uw debiteur zijn. Dat vinden wij rechtvaardig en daar gaan we ook voor.

Laat het maken van kosten u dus niet weerhouden van een kwalitatief goed incasso. De kwaliteit van uw klantenportefeuille neemt daardoor immers ook toe en dat is waardevol. En bij het maken van kosten wilt u toch waar voor uw geld? Het succes van een (geslaagd) incasso zou daarom bepalend moeten zijn voor de kosten die u daartoe in verhouding vindt staan.