Kortere betalingstermijnen in Frankrijk

|
Auteur:
1 min
Als u een bedrijf of vestiging hebt in Frankrijk, kunt u er ongetwijfeld over meepraten: de slechte betalingsmoraal van Franse bedrijven. Uit een studie van Banque de France blijkt dat bedrijven hun rekeningen gemiddeld 67 dagen na de vervaldatum betalen. Een vervelende situatie die om een doeltreffende aanpak vraagt. Daarom heeft het Franse parlement een nieuwe wet aangenomen om de betalingstermijnen in Frankrijk te verkorten: de ‘Loi de Modernisation de l’Economie’ (LME). Deze trad op 1 januari 2009 in werking.

Nieuwe betalingstermijnen

Artikel 21 en 22 van die wet hebben betrekking op de betalingstermijn van Franse facturen. Artikel 21-1 bepaalt dat een factuur moet worden voldaan binnen 45 dagen na het einde van de maand waarin de factuur is uitgegeven, of binnen 60 dagen na de factuurdatum. De betrokken partijen spreken samen af welke van deze twee termijnen zij aanhouden. Artikel 21-4 geeft aan dat deze nieuwe betalingstermijn geldt voor ieder koopcontract dat vanaf 1 januari 2009 wordt afgesloten.

Positieve gevolgen

Met deze nieuwe wetgeving wil de Franse regering de gemiddelde betalingstermijn snel en effectief terugdringen. Vooral het MKB profiteert hiervan. Verder verwacht de regering met de maatregel een positieve impuls te geven aan het investeringsklimaat en de concurrentiepositie van Frankrijk. De verkorting van de betalingstermijnen is ook op Europees niveau een belangrijk economisch speerpunt. In de nieuwe Small Business Act van juni 2008 stelt de Europese Commissie immers als doel om de betalingstermijnen in heel Europa terug te brengen tot 30 dagen.