Moeilijke keuze: wel of niet procederen in de UK?

|
Auteur:
1 min
2008 was een zwaar jaar voor ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk. Bekende namen zoals Adams (kinderkleding), Woolworths (een van de grootste warenhuizen) en Wedgwood (porselein) gingen in surséance van betaling. Rond de jaarwisseling waren de meeste winkels van deze grote merknamen gesloten en vloeiden tienduizenden werknemers af. Volgens de voorspellingen zal de economie van 2009 de slechtste zijn sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De rente bereikte zelfs de laagste stand sinds 300 jaar!

Strijden voor uw geld

Als gevolg hiervan zult u soms een uitputtingsslag moeten leveren om betaald te worden voor de goederen of diensten die u hebt geleverd. Gezien de huidige economische situatie in het Verenigd Koninkrijk kan het zinvol zijn om te onderhandelen over een schikking. Veel bedrijven worstelen namelijk momenteel om het hoofd boven water te houden. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, is een gang naar de rechter vaak het enige alternatief.

Europees Betalingsbevel

Op 12 december 2008 is het zogeheten Europees Betalingsbevel (EBB) geïntroduceerd. Met deze nieuwe procedure moet het incasseren van onbetwiste, grensoverschrijdende vorderingen eenvoudiger, sneller en goedkoper worden. Als u een verzoek tot afgifte van een betalingsbevel indient, verstrekt de rechter in principe binnen dertig dagen na ontvangst ervan een betalingsbevel. Uiteraard moet uw aanvraag dan wel aan alle voorwaarden voldoen. Het betalingsbevel ontvangt de debiteur per post. Als de debiteur niet binnen dertig dagen verzet aantekent, wordt het bevel onmiddellijk uitvoerbaar. Voert de debiteur wel verweer, dan wordt de procedure voortgezet volgens de regels voor gewone procedures. Dit geldt uiteraard niet als u vooraf hebt aangegeven dat u de procedure in dat geval wilt stopzetten.

Als de vordering onbetwist is en het puur om betaling gaat, zullen de meeste debiteuren het bevel simpelweg accepteren. De tenuitvoerlegging van het bevel kan vele vormen aannemen. Van beslaglegging op goederen ter verkoop tot derdenbeslag en beslaglegging op onroerend goed.

Van doorslaggevend belang

Het is de bedoeling dat de Europees betalingsbevelprocedure veel tijd, kosten en energie gaat besparen, vooral in landen die geen alternatief hebben voor de veelal langdurige bodemprocedures. Het is echter nog te vroeg om te beoordelen of de nieuwe procedure het beloofde resultaat zal brengen, maar gezien het huidige economische klimaat kunnen de voordelen van het EBB van doorslaggevend belang zijn.

Wilt u meer weten over het Europees Betalingsbevel of de internationale diensten van Bierens Incasso Advocaten? Neem dan contact op met John Holmes, solicitor England & Wales, via tel. +31 (0)20 312 11 00. Hij spreekt Nederlands en is u graag van dienst.