Amsterdam hét centrum van internationale handelsgeschillen

|
Auteur:
1 min
Voor bedrijven biedt Nederland één van de meest aantrekkelijke fiscale vestigingsklimaten in de wereld. Ook in juridisch opzicht zet ons land per 1 januari 2017 grote stappen.

Vanaf begin volgend jaar verstevigt Nederland haar internationale handelspositie door de oprichting van een Commercial Court in Amsterdam. Internationale handelsknooppunten als Londen, Dublin, Delaware (VS), Dubai en Singapore gingen onze hoofdstad voor. De mondiale economische knooppunten hebben al de gunstige effecten van de aanwezigheid van een Commercial Court ervaren.

De oprichting van een Commercial Court bevordert de kwaliteit van rechtspraak in complexe internationale handelsgeschillen, omdat gespecialiseerde rechters zitting nemen. Als gevolg kunnen procedures sneller verlopen, hetgeen een uitgesproken gunstig effect heeft op de totale kosten van een procedure. Voor Nederlandse bedrijven heeft de NCC bovendien het voordeel dat het Nederlandse procesrecht wordt toegepast.

Tot op heden moeten Nederlandse ondernemingen nog vaak uitwijken naar buitenlandse Commercial Courts. Op dit moment valt de keuze in dat geval relatief vaak op de Angelsaksische Commercial Courts in Dublin en Londen. Een groot nadeel van deze Courts zijn de hoge tarieven van advocaten. ,,Uurtarieven in het Verenigd Koninkrijk liggen al gauw boven de 300 Britse pond. Er zijn zelfs al Senior Partners die op dit moment 1100 pond per uur vragen”, signaleert onze Britse solicitor Amy Cotter.

Ook voor de Nederlandse economie zijn positieve effecten te verwachten. Er zullen immers meer contracten naar Nederlands recht worden opgesteld en er zal vaker in Nederland geprocedeerd worden.

Zowel vóór als na het ontstaan van een handelsgeschil kunnen partijen er gezamenlijk voor kiezen de kwestie voor te leggen aan de NCC. Engels is de voertaal tijdens de procedures, tenzij partijen overeenkomen in het Nederlands te willen procederen. Er wordt digitaal geprocedeerd en alle geschillen worden door drie rechters beslecht.

Het is niet de bedoeling dat de NCC de belastingbetaler geld gaat kosten, daarom gelden er kostendekkende tarieven voor de procedures. Procederen via deze weg is hierdoor duurder dan bij een gewone rechter, maar goedkoper dan arbitrage. Er zijn echter plannen om de NCC ook voor kleine bedrijven toegankelijk te maken, namelijk door het verlagen van de proceskosten wanneer een onderneming kan aantonen dat zij de kosten niet kan dragen.

De Netherlands Commercial Court (NCC) is een initiatief van de Nederlandse Rechtspraak. Wij houden u graag op de hoogte van onze ervaringen met het NCC in 2017.