Ontwikkelingen in de zakelijke incassomarkt

|
Auteur:
1 min

Het incasseren van vorderingen is in de loop der jaren steeds complexer geworden. In 1990 bestond er nog geen onderscheid tussen B2B en B2C incasso. Incasso’s werden met name afgehandeld door incassobureaus en deurwaarders. Een briefje van een incasso-organisatie was vaak al voldoende om betaling af te dwingen.

Na verloop van tijd is er steeds meer verschil ontstaan tussen het incasseren van vorderingen op consumenten en op bedrijven. Deurwaarders en incassobureaus zijn zich meer gaan toeleggen op B2C incasso en voor B2B incasso is de advocatuur in beeld gekomen, in het bijzonder de incasso-advocaten.

Als gevolg van de internetbubbel en kredietcrisis in het begin van de 21ste eeuw is credit management hoog op de agenda van bedrijven komen te staan. Met name bij B2B vorderingen zorgt het verbeterde credit management ervoor dat er beduidend minder vorderingen ter incasso hoeven te worden overgedragen. Voor het bestaansrecht van incasso-organisaties impliceert dit dat zij daadwerkelijk toegevoegde waarde moeten bieden om te worden ingeschakeld door een creditmanager. Het versturen van enkele standaardaanmaningen en een boos telefoontje is immers niet meer voldoende om resultaat te bereiken.

Tegenwoordig zijn overgedragen vorderingen steeds vaker complexe, nationale en internationale incasso’s. Bovendien zien we steeds vaker dispuutgevallen voorbij komen. Bierens Incasso Advocaten heeft tijdig zijn operaties op deze ontwikkelingen voorbereid. Door vooruit te denken en een sterk team van Nederlandse en buitenlandse incasso-advocaten (meer dan 14 nationaliteiten) zich te laten specialiseren in het incassorecht, biedt Bierens de gevraagde toegevoegde waarde. Door de omvang van onze praktijk opereren we in specialistische brancheteams waardoor we de betalingsproblematiek in uw sector kennen.

Het is dan ook niet voor niets dan Bierens in 2015 de award heeft gewonnen van ‘meest succesvolle incasso-organisatie’. Onze gewonnen prijs in februari 2016, ‘beste zakelijke dienstverlener’, toont des te meer aan dat we een mooie toekomst tegemoet gaan.

Via de onderstaande infographic delen we graag onze visie op de ontwikkelingen in de zakelijke incassomarkt. Herkent u deze ontwikkelingen?