Rente en incassokosten: het principe (van incasseren)

|
Auteur:
2 min

Wanneer u zakendoet, gaat u ervan uit dat de afspraken uit het contract worden nagekomen. U levert bijvoorbeeld een product, waarna uw klant de bijbehorende factuur betaalt. Maar wanneer dit laatste niet het geval is, moet u extra inspanningen leveren om uw factuur alsnog betaald te krijgen. Dit brengt extra kosten met zich mee, bovendien lijdt uw liquiditeitspositie hieronder. U moet immers gedurende de periode dat de betaling uitblijft, dit voorfinancieren. Om dat de compenseren, kunt u in de meeste gevallen rente en incassokosten verhalen op uw debiteur. Maar hoeveel kunt u verhalen en vanaf wanneer is uw klant deze rente en incassokosten verschuldigd?

Wettelijke rente versus wettelijke handelsrente

Voor de vertraging in betaling van een vordering is een debiteur rente verschuldigd. In Nederland kennen we twee wettelijke varianten: wettelijke rente en wettelijke handelsrente. De wettelijke rente is gericht op de consumentenmarkt. De wettelijke handelsrente is van toepassing bij een handelsovereenkomst. De wettelijke rente is op dit moment 2,00% en de wettelijke handelsrente 8,00%.
Het grote verschil tussen deze twee soorten rentes is dat de wettelijke handelsrente per definitie zonder ingebrekestelling of aanmaning is verschuldigd. Dat betekent dat een debiteur deze rente moet betalen zonder dat er vooraf een ingebrekestelling of aanmaning is gestuurd.

Contractuele rente

Ondernemers kunnen in een Business-to-Business verhouding ook een andere, hogere contractuele rente afspreken. Dit zal vaak wenselijk zijn omdat de rente die een ondernemer aan een financier moet betalen hoger is dan de wettelijke handelsrente die gevorderd kan worden. Gebruikelijk is om deze afspraak in algemene voorwaarden op te nemen. Indien u vragen heeft over het opstellen en het gebruik van algemene voorwaarden dan helpen onze specialisten op het gebied van contractenrecht u graag.

Op welk moment is rente verschuldigd?

Uw debiteur is tot het betalen van rente verplicht vanaf 30 dagen na ontvangst van de factuur. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld contractueel.

Hoeveel incassokosten zijn verschuldigd?

Indien een vordering niet tijdig is betaald kunt u vermogensschade vorderen voor de “redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte”. Dit betekent dat u incassokosten kunt vorderen voor buitengerechtelijke werkzaamheden. Voor de consumentenmarkt is daarvoor op 1 juli 2012 de Wet Incassokosten ingevoerd. Dit heeft geleid tot een incassostaffel. In Business-to-Business transacties staat het de partijen vrij om andere afspraken te maken. Vaak spreken partijen af dat er 15% buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom betaald moet worden.

Het principe (van incasseren) van rente en incassokosten

Regelmatig gokt een debiteur erop dat onze klanten niet gaan procederen om naast de hoofdsom, ook de rente en incassokosten betaald te krijgen. Dit komt onder meer omdat het griffierecht de laatste jaren is gestegen. Ons kantoor vindt dit niet rechtvaardig. Wij procederen dan ook regelmatig om alsnog de rente en incassokosten te incasseren. Hierbij gaat debiteur in de meeste gevallen alsnog over tot gehele betaling.

Meer informatie over rente en incassokosten?

Vraagt u zich wel eens af of een vordering wel de moeite waard is om uit handen te geven? Krijgt u wel eens vanuit ons het advies om een vordering af te boeken, omdat de kosten niet in verhouding staan tot de baten? Neem dan gerust contact met ons op. Onze incassospecialisten geven u graag vrijblijvend advies.