Uw debiteur is failliet, wat nu?

|
Auteur:
2 min
Indien uw debiteur failliet gaat bent u als energieleverancier conform artikel 37b lid 1 van de Faillissementswet niet bevoegd de levering van energie op te schorten wegens een betalingsachterstand die vóór de faillissementsdatum is ontstaan.

Artikel 37b lid 3 van de Faillissementswet bepaalt voorts dat u slechts met goedvinden van de curator een beroep kunt doen op een bepaling in de overeenkomst of algemene voorwaarden waarin staat dat een faillissement reden is voor ontbinding van de overeenkomst.

Wat kunt u als energieleverancier doen indien sprake is van een faillissement?

In elk geval kunt u uw vordering, die betrekking heeft op energieleveranties van vóór faillissementsdatum, als concurrente vordering ter verificatie indienen bij de curator. De curator zal u een schriftelijke bevestiging sturen indien de vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

Voor betaling van de levering van energie ná faillissementsdatum is het belangrijk dat u harde zekerheid ontvangt. Daarom is het belangrijk dat u snel contact opneemt met de curator zodra u weet dat een van uw klanten, aan wie u nog energie levert, failliet is verklaard.

Contact opnemen met de curator

Wij raden u aan om een brief aan de curator te sturen waarin u vraagt of de curator de bestaande overeenkomst terzake de levering van energie gestand wil doen. U doet er verstandig aan om een kopie van de schriftelijke overeenkomst mee te sturen naar de curator. De curator krijgt bij aanvang van het faillissement weliswaar de beschikking over de complete administratie van de failliet, maar zal daarin vaak niet direct de leveringsovereenkomst met de energieleverancier kunnen vinden. Door een kopie van de overeenkomst mee te sturen stelt u de curator in staat om snel te schakelen.

Redelijke termijn stellen

U dient de curator een redelijke termijn te geven om te reageren op uw brief. Wat een redelijke termijn is hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien het bijvoorbeeld gaat om een groot tuinbouwbedrijf dat dagelijks grote hoeveelheden energie verbruikt, dan is het verstandig om de termijn kort te houden. In dat geval is een termijn van bijvoorbeeld 24 of 48 uur als redelijk te beschouwen. Immers, iedere dag dat er energie wordt doorgeleverd zonder enige zekerheid van betaling neemt uw schade toe.

Afspraken schriftelijk vastleggen en zekerheid vragen

Indien de curator u vervolgens binnen de door u gestelde termijn laat weten dat hij de overeenkomst gestand zal doen, dan is het zaak om hierover goede afspraken te maken met de curator. Gedurende welke termijn dient er te worden doorgeleverd en tegen welke prijs? Daarbij is het bovendien van belang dat de curator u zekerheid stelt voor betaling van het energieverbruik na datum faillissement. Deze zekerheid kan op verschillende manieren worden verstrekt. Bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie of middels vooruitbetaling van een aantal maanden. In elk geval beschikt u over onvoldoende zekerheid voor betaling indien de curator u bevestigt dat ‘de boedel voor betaling zal instaan’. Mocht het namelijk zo zijn dat de curator te maken heeft met een lege boedel, dan zal er ook niet kunnen worden betaald voor uw energieleveranties na datum faillissement.

Zorg er aldus voor dat u snel schakelt met de curator nadat u heeft vernomen dat uw klant failliet is verklaard en maak goede afspraken over het doorleveren van energie over de periode na datum faillissement. En zorg er bovenal voor dat er voldoende zekerheid voor betaling wordt gesteld. Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op. Wij voorzien u graag van advies.