Door middel van beslagleggen kunt u ervoor zorgen dat uw vordering wordt veiliggesteld. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen namens u aan de rechter vragen of hij beslag wil leggen op de gelden of goederen van uw debiteur. Uw debiteur kan in dat geval niet de goederen verkopen of op een andere manier ervoor zorgen dat er niets meer te halen valt. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft. Daarnaast kan beslaglegging ingezet worden om druk uit te oefenen op uw debiteur zodat deze alsnog een openstaande factuur betaalt.

Hoe werkt beslaglegging?

Er zijn twee soorten beslaglegging: conservatoir beslag en executoriaal beslag.

  • Met conservatoir beslag wordt er relatief snel beslag gelegd, maar mag er nog niets worden gedaan met de goederen of gelden waarop beslag is gelegd. Dit mag pas na uitspraak van de rechter. Conservatoir beslag zorgt ervoor dat de schuldenaar niet in zijn goederen verkoopt voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan.
  • Wanneer er wel door de rechter een uitspraak is gedaan, spreken we van executoriaal beslag. Dan mag er wel tot uitvoering van het beslag worden overgegaan. Om executoriaal beslag te kunnen leggen, moet een advocaat een verzoek indienen bij de rechter. Belangrijk is dat dit verzoek goed wordt onderbouwd. Wanneer de rechter het vonnis uitspreekt, dan kan via een gerechtsdeurwaarder beslag worden gelegd. De goederen worden dan teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar of de goederen worden door middel van een openbare verkoop verkocht. Met de opbrengst worden de schuldeisers dan betaald.

Waarop kan worden beslag gelegd?

Het beslagleggen kan op diverse zaken. Zo kan beslag worden gelegd op onroerend goed. Bij een huis wordt dan een aantekening gemaakt in het kadaster dat het huis niet kan worden verkocht. Er kan ook beslag worden gelegd op de bankrekening van een schuldenaar, deze rekening wordt dan geblokkeerd zodat er geen geld meer vanaf gehaald kan worden. Maar er kan ook beslag worden gelegd op goederen, inventaris of op auto’s.

Wilt u beslagleggen op het vermogen van een klant?

Betaalt uw klant uw facturen niet en wilt u beslagleggen op het vermogen van deze klant? Onze advocaten staan u graag bij en nemen uw zorgen uit handen. Wij sturen namens u een onderbouwd verzoekschrift naar de rechter. Wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan, zorgen wij ervoor dat er wordt geschakeld met een gerechtsdeurwaarder om het beslag uit te voeren. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.