Indien u snel resultaat wilt in een incassozaak, kan het opstarten van een incasso kort geding wenselijk zijn. In dit geval wordt de voorzieningenrechter van de rechtbank door ons verzocht om een voorlopige voorziening te gelasten. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel die in afwachting van verdere procedures wordt opgelegd door de rechter. Een incasso kort geding kan alleen worden opgestart in geval van spoed. Zo kunt u alleen een incasso kort geding opstarten als u zelf in ernstige financiële problemen komt wanneer niet spoedig wordt uitbetaald door de debiteur.

De rechterlijke uitspraak volgend uit het incasso kort geding, dus de voorlopige voorziening, is bindend maar kan in de bodemprocedure weer ongedaan gemaakt worden. De uitspraak die volgt uit de kort geding procedure wordt dus gedaan vooruitlopend op de opgestarte bodemprocedure. In de meeste gevallen wordt de kort geding procedure door de partijen nageleefd. In dat geval hoeft geen bodemprocedure meer gevoerd te worden.