Onze missie

Onze bijdrage aan een rechtvaardige wereld is het strijden voor een wereld zonder wanbetaling.

Onze visie

De wereld verandert snel. Normen en waarden vervagen en dus vaak ook het tijdig betalen. Helaas is te laat betalen zelfs een verdienmodel geworden. Door goed Creditmanagement kunnen veel problemen worden voorkomen, maar als ook dat niet meer lukt dan heeft u een betrouwbare partner nodig om op terug te kunnen vallen.

Wij zullen voortdurend toegevoegde waarde bieden om het onrecht in het betalingsverkeer aan te pakken. Voor nationale vorderingen en internationale vorderingen strijden wij ervoor om te zorgen dat u krijgt wat u toekomt.

Mocht uw vordering betwist worden, dan maken we snel inzichtelijk of dit terecht is of niet. Nadat een terechte betwisting is opgelost kunnen partijen immers weer zaken met elkaar doen maar bij een onterecht dispuut willen we dit onrecht snel en doortastend aanpakken.

Uitgangspunt is om de zaak altijd buitengerechtelijk op te lossen, eventueel door samen met u de debiteur te bezoeken. Maar desnoods gerechtelijk. Waar ook ter wereld. U kunt rekenen op onze rechtvaardigheid.