Geen kosten bij een geslaagd incasso

Een niet-betalende debiteur is al vervelend genoeg. Laat staan dat u daardoor ook nog eens op kosten wordt gejaagd. Dat druist volledig in tegen onze principes. Bierens Incasso Advocaten verzet zich tegen dat onrecht. We zien het als onze missie om de kosten van het incasso volledig te verhalen op uw debiteur, zodat er voor u – als wij het gehele bedrag kunnen incasseren – geen kosten aan verbonden zijn.

Maximaal resultaat voor de opdrachtgever: daar draait het om in de aanpak van Bierens Incasso Advocaten. De ervaring leert dat we in veruit de meeste gevallen het incasso zodanig kunnen afwikkelen dat, na aftrek van de kosten, voor u de hoofdsom resteert.

No Win, No Fee

Vorderingen worden complexer en vragen om een goede juridische begeleiding. Wij zetten onze kennis en ervaring dan ook graag in om uw vordering succesvol en waar mogelijk buitengerechtelijk te incasseren.

Wij werken niet op basis van no cure, no pay, maar kiezen liever voor No Win, No Fee. Incasseren wij niet, dan betaalt u ons ook geen honorarium. In onze optiek moet u namelijk altijd kunnen kiezen voor de kwaliteit van een incasso advocaat. Een goede service kan echter niet geheel kosteloos en dat suggereert no cure, no pay wel. Bij zaken waar wij gedeeltelijk of niet incasseren, brengen wij daarom een vast bedrag van €85,00 aan basiskosten in rekening (internationale zaken: €165,00).

Betaalt uw debiteur slechts een gedeelte van de hoofdsom vanwege betwisting of insolventie? Dan berekenen wij naast deze basiskosten een honorarium volgens een vaste staffel.

Gerechtelijke fase

Incassozaken zijn zaken waarin geen serieus verweer door de debiteur wordt gevoerd. Indien door de debiteur wel een serieus verweer wordt opgeworpen, zijn wij op grond van de gedragsregels van de Orde van Advocaten verplicht een uurtarief in rekening te brengen voor behandeling van deze betwiste vorderingen. In dat geval zullen wij altijd vooraf met u overleggen of u de zaak wenst door te zetten en welk tarief wij daarvoor vervolgens in rekening zullen brengen.