Het kan voorkomen dat beide partijen algemene voorwaarden hanteren; de verkopende partij verwijst in zijn offerte bijvoorbeeld naar zijn verkoopvoorwaarden terwijl de kopende partij bij de opdrachtbevestiging naar zijn eigen inkoopvoorwaarden verwijst. Welke voorwaarden zijn dan geldig?

First shot rule

Indien beide partijen (algemene) voorwaarden hanteren, zijn de voorwaarden van toepassing van de partij die het eerst naar zijn algemene voorwaarden verwijst. Dit wordt ook wel de first shot rule genoemd. In dit geval zijn de leveringsvoorwaarden van de verkopende partij dus geldig. Die heeft immers als eerst naar zijn voorwaarden verwezen. De first shot rule is echter niet van toepassing als de andere partij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden nadrukkelijk heeft afgewezen. In dit geval betekent dit dat de kopende partij de leveringsvoorwaarden uit de offerte uitdrukkelijk van de hand moet wijzen in zijn bevestigingsbrief. Pas dan zijn de inkoopvoorwaarden van deze partij geldig.

Hoe kan ik voorwaarden van de hand wijzen?

Wordt u geconfronteerd met de voorwaarden van een andere partij en wilt u dat uw eigen voorwaarden geldig zijn op de overeenkomst die u sluit? In dat geval moet u de voorwaarden van de andere partij van de hand wijzen. Dat betekent dat u aangeeft dat u niet akkoord gaat met het feit dat de algemene voorwaarden van de andere partij van toepassing zijn. Hierbij dient u ook de naam van het betreffende bedrijf te noemen. Vaak is het niet voldoende om een standaard zinnetje in uw eigen voorwaarden op te nemen waarin u aangeeft dat voorwaarden van andere partijen uitdrukkelijk worden afgewezen.