De verkoopvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een bedrijf zijn producten of diensten verkoopt. Zo kunt u in de verkoopvoorwaarden bijvoorbeeld vastleggen wat de levertijd is en binnen welke tijd er betaald dient te worden. Over het algemeen zijn verkoopvoorwaarden hetzelfde als algemene voorwaarden.

Het is belangrijk dat uw verkoopvoorwaarden aansluiten bij uw bedrijfssituatie. Wanneer u kleding verkoopt heeft u andere voorwaarden nodig dan wanneer u een dienstverlener bent. U hoeft dan namelijk geen bepaling op te nemen waar het terughalen van goederen staat beschreven. Zorg er daarom voor dat u de verkoopvoorwaarden altijd laat opstellen of controleren door een gespecialiseerde advocaat zodat u verzekerd bent van goede verkoopvoorwaarden die aansluiten op uw bedrijfssituatie. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan kan uw onderneming terugvallen op uw verkoopvoorwaarden. Zo loopt u geen onnodige risico’s.

Wat staat er in de verkoopvoorwaarden?

Over het algemeen worden de volgende onderdelen in de inkoopvoorwaarden opgenomen:

  • Afspraken over de levering.
  • De betalingstermijn voor facturen van de verkoper.
  • Wat te doen in geval van overmacht.
  • Een bepaling over het eigendomsvoorbehoud.
  • De aansprakelijkheid van de verkoper.
  • Garantietermijn;
  • Hoe de klachtenafhandeling is ingericht.
  • Het recht dat van toepassing is in geval van een conflict.
  • Afspraken over het beëindigen van de overeenkomst.

Verkoopvoorwaarden versus inkoopvoorwaarden: welke zijn van toepassing?

Het kan voorkomen dat zowel u als uw zakenpartner voorwaarden hanteert. Waar u verwijst naar uw verkoopvoorwaarden, kan de verkopende partij verwijzen naar zijn inkoopvoorwaarden. Dit wordt ook wel battle of forms genoemd. Indien beide partijen (algemene) voorwaarden hanteren, zijn de voorwaarden van toepassing van de partij die het eerst naar zijn algemene voorwaarden verwijst. Dit is niet het geval als de andere partij de toepasselijkheid nadrukkelijk van de hand wijst, dan zijn de voorwaarden van de andere partij van toepassing. Zorg er daarom voor dat u altijd zo snel mogelijk laat weten dat uw voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.

Verkoopvoorwaarden in het Engels

Wilt u graag verkoopvoorwaarden die u ook in internationaal verband kunt gebruiken? Zorg ervoor dat u verkoopvoorwaarden aanbiedt in een taal die uw internationale zakenpartner ook begrijpt. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat in elk land een andere wetgeving geldt. In België gelden bijvoorbeeld andere wetten en regels. Het letterlijk vertalen van uw verkoopvoorwaarden is daarom vaak niet aan te raden. U loopt dan het risico dat uw verkoopvoorwaarden niet geldig zijn. Daarbij zijn veel juridische begrippen vaak niet letterlijk te vertalen en krijgen zij hierdoor een totaal andere betekenis. Schakel daarom altijd een gespecialiseerde advocaat in die u kan helpen met uw internationale verkoopvoorwaarden. Of u nu op zoek bent naar verkoopvoorwaarden in het Duits, Engels of een andere taal: onze internationale advocaten zorgen ervoor dat uw verkoopvoorwaarden aansluiten bij uw bedrijfssituatie en dat ze internationaal geldig zijn. In welk land u ook zakendoet.