Wanneer u algemene voorwaarden gebruikt is het belangrijk dat deze inhoudelijk kloppen en dat ze aansluiten op uw specifieke situatie. Daarnaast moet u de algemene voorwaarden op een juiste manier gebruiken, anders zijn ze alsnog niet rechtsgeldig. In de praktijk zien wij regelmatig dat ondernemers hun algemene voorwaarden niet juist gebruiken of dat de inhoud van hun algemene voorwaarden niet klopt. Dat zorgt ervoor dat zij niet kunnen terugvallen op hun algemene voorwaarden wanneer er sprake is van een conflict. Wilt u deze valkuilen voorkomen? Lees hier wat de meest voorkomende valkuilen zijn en hoe ervoor kunt zorgen dat u wél op uw algemene voorwaarden kunt terugvallen indien dat nodig is.

1. Kopieer niet klakkeloos andermans algemene voorwaarden

Om uw risico’s zoveel mogelijk te beperken, moeten uw algemene voorwaarden aansluiten op uw specifieke bedrijfssituatie. Want wanneer u producten verkoopt, loopt u andere risico’s dan wanneer u zaken verhuurt of diensten verleent. Maar ook de wijze waarop u verzekerd bent voor bepaalde risico’s, speelt een belangrijke rol. Zorg er daarom voor dat u niet de algemene voorwaarden van een ander klakkeloos kopieert, zodat u geen bepalingen mist die voor uw bedrijf van cruciaal belang kunnen zijn.

2. Let er op dat uw algemene voorwaarden niet letterlijk worden vertaald

Wanneer u zakendoet met een buitenlandse partij, moeten uw algemene voorwaarden hierop afgestemd worden. De algemene voorwaarden moeten namelijk in begrijpelijke taal aangeboden worden aan uw handelspartner. Uw Nederlandstalige algemene voorwaarden volstaan in dat geval  meestal niet. Vaak worden algemene voorwaarden daarom vertaald naar het Engels of een andere buitenlandse taal. Het vertalen brengt echter wel een aantal risico’s met zich mee:

  • Juridische begrippen krijgen een andere betekenis.

Juridische begrippen zijn niet altijd letterlijk te vertalen en kunnen hierdoor een totaal andere betekenis krijgen. Zorg er daarom voor dat de Engelse vertaling van uw algemene voorwaarden altijd worden gecontroleerd door een jurist.

  • Elk land heeft eigen wetten en regels

Uw algemene voorwaarden zijn mogelijk gebaseerd op de Nederlandse wetgeving. Bij internationaal zakendoen moet u er echter rekening mee houden dat elk land een ander rechtsstelsel heeft waardoor er in elk land andere regels gelden. Dat betekent dat uw letterlijk vertaalde algemene voorwaarden niet altijd rechtsgeldig zijn.

  • Het is niet duidelijk welk recht van toepassing is

Waar het bij zakendoen in Nederland logisch is dat u bij handelsproblemen gaat procederen in Nederland, is dat bij internationaal zakendoen niet het geval. U moet in dat geval vastleggen ‘welk recht van toepassing  is’, oftewel in welk land u gaat procederen als er een conflict ontstaat. Legt u hier niets over vast, dan moet u mogelijk in het buitenland procederen. Dit brengt vaak extra kosten met zich mee.

3. Zorg ervoor dat u uw algemene voorwaarden niet verkeerd gebruikt

Met een inhoudelijk goede set algemene voorwaarden bent u er nog niet. Het is ook belangrijk dat u uw algemene voorwaarden juist gebruikt. In de praktijk gaat het helaas vaak mis, waardoor de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn. Zorg er daarom voor dat u uw algemene voorwaarden juist gebruikt:

  • Maak tijdig bekend dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  • Overhandig de algemene voorwaarden tijdig én op juiste wijze, zodat de andere partij de mogelijkheid heeft om deze te lezen.
  • Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat u aan bovenstaande punten heeft voldaan.

Lees meer over het juist gebruiken van algemene voorwaarden.

Advies over het gebruik van algemene voorwaarden

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of heeft u een vraag over het gebruik van algemene voorwaarden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten op het gebied van contractenrecht geven u altijd een duidelijk en eerlijk advies.