Bierens wint internationale aanbesteding DUO voor incasseren studieschulden

|
Auteur:
3 min

DUO krijgt steeds vaker te maken met oud-studenten met studieschulden die in het buitenland wonen. Het opsporen van deze debiteuren is vaak lastig, evenals het incasseren van deze meestal hoge vorderingen. Daarom gaat DUO samenwerken met Bierens voor de internationale incasso’s. Hiervoor had DUO een tender uitgeschreven waarbij Bierens beduidend hoger scoorde dan de concurrentie. Terence Doornik, manager international collections bij Bierens: “Wij zijn enorm blij met deze gunningsbeslissing, het is een bevestiging dat we ook internationaal heel erg goed bezig zijn en ons met name op kwaliteit weten te onderscheiden.”

Betalingsachterstanden in het buitenland

In Nederland zijn er ruim 900.000 oud-studenten die hun studieschuld moeten terugbetalen. Het aantal leningen groeit, samen hebben deze oud-studenten bijna 15 miljard aan studieschuld bij DUO. Het komt steeds vaker voor dat afgestudeerden naar het buitenland verhuizen. Sommige debiteuren verhuizen naar het buitenland zonder dat ze DUO hiervan op de hoogte stellen en raken daar bewust zoek. Vervolgens stoppen zij met het betalen van hun lening, met grote betalingsachterstanden tot gevolg.

Om ook deze debiteuren te kunnen bereiken, besloot DUO te gaan samenwerken met een internationale incassospecialist door middel van een openbare aanbesteding. Dat bleek nog niet makkelijk, want er zijn weinig incassobedrijven die hun primaire proces hebben ingericht op het innen van vorderingen in het buitenland. De omstandigheden, de taal, de cultuur en de wetgeving zijn in elk land verschillend. Daarnaast zijn het zaken die juridisch nog behoorlijk complex kunnen liggen, zoals wel vaker bij grensoverschrijdende vorderingen. Ook de incasseerbaarheid per land kan daardoor behoorlijk verschillen.

Tender gewonnen door Bierens

Als internationaal incassokantoor hebben wij uiteraard ook meegedaan aan deze tender. Wij kunnen nu met veel enthousiasme en trots melden dat wij de tender van DUO hebben gewonnen. Met onze score lieten we de concurrentie mijlenver achter ons.We werden met name zeer positief beoordeeld op de volgende twee onderdelen:

  1. Het persoonsgericht en sociaal maatschappelijk verantwoord incasseren bij debiteuren die kunnen betalen, en hierbij een zo optimaal mogelijk resultaat behalen en
  2. Het per land bijdragen aan een optimaal ontmoedigingsbeleid voor debiteuren die niet willen betalen door middel van een effectieve gerechtelijke incassostrategie.

 

Doordat op onze eigen kantoren  advocaten en juristen uit meer dan 20 landen werken, zorgt dit ervoor dat de communicatie met DUO kort en efficiënt kan verlopen, wat de kans op miscommunicatie verkleint. Van de landen waarvan we geen eigen advocaten en juristen hebben, is het netwerk van onze internationale advocaten een meerwaarde voor DUO. Het vergroot daarnaast de kans op een succesvol verhaalsonderzoek. We kunnen per debiteur een eigen behandelaar uit het land van debiteur inzetten, wat aansluit bij de wensen van DUO.

Maatwerk incasso

Overigens is niet alleen onze internationale incasso kennis van belang. Het feit dat we ons bezig houden met sociaal maatschappelijk verantwoord incasseren en dat wij een grote mate van maatwerk kunnen leveren, bleek ook een belangrijk argument te zijn om met onze organisatie in zee te gaan. Als incassospecialist kijken wij ook altijd naar de reden van non-betaling: kan iemand niet betalen of wil iemand niet betalen? Wij passen onze incassostrategie altijd aan op de debiteur. “De type vorderingen van DUO vergen creativiteit en innovatie”, aldus Terence. “De opdracht start vanaf November 2021 voor een periode van vier jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar in totaal. Dit biedt ons dan ook de mogelijkheid om verder te investeren in innovatie, IT, software en lokale dienstverleners.”

Incasso België, Duitsland, Frankrijk en het Caribisch gebied

Voor DUO gaan wij in eerste instantie de openstaande studieschulden incasseren in België, Duitsland en Frankrijk. Dat deden wij trouwens ook al voor deze tender, want drie jaar geleden wonnen wij ook de openbare aanbesteding van DUO. “Met hetzelfde enthousiasme zetten wij de incassowerkzaamheden voor DUO voort in onder andere België, Duitsland en Frankrijk. Maar ook het Caribisch gebied wordt nu aan het rijtje landen toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat wij ons dekkingsnetwerk van inhouse internationale advocaten en incassospecialisten nog verder uitbreiden”, aldus Terence. Onze internationale advocaten – waarvan een groot gedeelte op onze kantoren in Nederland gevestigd is – gaan hiervoor samenwerken met DUO medewerkers om de openstaande studieschulden waar ook ter wereld op maatschappelijke verantwoorde wijze te incasseren.

Groei internationale incassopraktijk

Voor ons kantoor is dit een mooie prestatie. Bovendien sluit dit aan bij onze strategie om onze internationale incassopraktijk verder uit te breiden. Met een groot team van internationale incassospecialisten, juristen en advocaten staan we bedrijven bij met hun incasso’s overal ter wereld. Elk jaar komen daar nieuwe landen en nieuwe internationale incassospecialisten bij en zetten we onze internationale groei voort. We zijn trots op het feit dat we de DUO tender hebben gewonnen en op het team waarmee we dit mogelijk maken.