De voordelen van de Netherlands Commercial Court

|
Auteur:
2 min

Een nieuwe internationale handelskamer van de Rechtbank Amsterdam en van het Gerechtshof Amsterdam kan straks in het Engels uitspraak doen in complexe, internationale handelsgeschillen. Ik schreef hierover al twee keer eerder een artikel op onze website. Het wetsvoorstel hiervoor is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend. In de praktijk wordt de internationale handelskamer van de Rechtbank Amsterdam aangeduid als Netherlands Commercial Court (NCC) en de international handelskamer van het Gerechtshof Amsterdam als het Netherlands Commercial Court of Appeals (NCCA).

Wat is er nieuw aan de NCC?

Wanneer de rechtbank in Amsterdam bevoegd is, zullen ze in staat zijn om meer maatwerk te leveren. Zo kan er dan in het Engels worden geprocedeerd. Dat is op dit moment niet het geval, want procederen in het Engels is nog niet mogelijk. Daarvoor is een wetswijziging nodig. Het wetsvoorstel beslaat echter slechts uit twee artikelen en dat is niet veel. Er worden feitelijk maar twee dingen geregeld:

  • De hoogte van het griffierecht bij de NCC wordt verhoogd naar €15.000,-.
  • Het gebruik van de Engelse taal in een procedure wordt toegevoegd.

Voordelen NCC

Er bestaat in Nederland in toenemende mate behoefte aan Engelstalige geschilbeslechting. Zo wordt Engels veelvuldig gebruikt in de internationale handel en het opstellen van contracten. Ook wij merken dit in onze dagelijkse praktijk. Maar ook in correspondentie tussen juridische, fiscale en commerciële adviseurs en hun internationaal opererende klanten wordt veelal Engels als voertaal gebruikt. Het wetsvoorstel sluit hierop aan. Bovendien is de behandeling van internationale handelszaken waarbij in het Engels kan worden geprocedeerd belangrijk voor de handelspositie van Nederland. Er zullen meer procedures in Nederland behandeld worden die voorheen niet in ons land behandeld konden worden. Daarbij betekent meer internationale zaken ook meer werk voor rechters, deskundigen en advocaten.

Concurrentie?

In de praktijk zijn echter ook tegengeluiden te horen. Zo wordt gesteld dat arbitrage als vorm van geschilbeslechting nu goed functioneert en dat de overheid daarmee niet zou moeten concurreren. Daarmee wordt echter miskend dat het bieden van een goed functionerende rechtspraak een belangrijke functie van de overheid is. Het wetsvoorstel biedt een alternatief. Met een NCC gaat Nederland zich nestelen in een rijtje van andere landen die het moeten hebben van internationale handel en die commercial courts hebben opgericht, zoals het Verenigd Koninkrijk en Singapore.

Duurder?

Tevens lees ik regelmatig terug dat het griffierecht aanzienlijk hoger is dan het reguliere griffierecht, wat neer zou komen op klassenrechtspraak. Hiermee wordt volgens mij vergeten dat het bieden van rechtspraak een primaire overheidstaak is, ook voor complexe internationale handelszaken. Rechtspraak moet ook steeds meer op maat worden gesneden. Dit gebeurt steeds vaker voor gewone rechtszaken, zeker als KEI in aantocht is, dus waarom dan niet voor complexe, veelal internationale, handelszaken? Door een kostendekkend griffierecht te vragen, komen de kosten voor dit maatwerk niet ten laste van de Nederlandse belastingbetaler. Gelet op de financiële belangen die op het spel staan, lijken deze kosten voor de betrokken partijen niet onoverkomelijk, maar hierover is discussie mogelijk.

Uitspraak ook in andere landen geldig?

Een ander kritiekpunt dat naar voren wordt gebracht, is dat wordt betwijfeld of de naleving van uitspraken van de NCC in andere EU-lidstaten kan worden afgedwongen. Daarbij wordt vaak verondersteld dat de NCC alleen bevoegd is als partijen daarvoor hebben gekozen. Er wordt gedacht dat de NCC een nieuwe gerechtelijke entiteit is. Dat is echter niet het geval. De NCC is slechts een benaming voor een kamer van de Rechtbank en/of het Gerechtshof van Amsterdam. De zaken die er zullen worden behandeld, zijn zaken waarvoor deze rechtbanken bij de deze overheidsinstanties nu ook al bevoegd zijn volgens de gewone internationale bevoegdheidsregels dan wel op grond van een forumkeuze.

Meer informatie?

De verwachting is dat het nog even duurt voordat de NCC in de praktijk wordt gebracht. Wij blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen, mede gezien onze internationale handelspraktijk en de belangen van onze klanten. We zullen u dus ook blijven informeren over de laatste ontwikkelingen van de NCC. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.