Internationale conflicten: welke rechter is bevoegd?

|
Auteur:
2 min

Internationaal zakendoen is voor veel ondernemers tegenwoordig vanzelfsprekend. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waardoor u als ondernemer in een conflict terechtkomt. Mocht u er samen met uw handelspartner niet uitkomen en een rechter in moeten schakelen, dan is het belangrijk om te weten of de Nederlandse rechter bevoegd is om uw conflict op te lossen. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend. U kunt echter zelf invloed hebben op de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in een internationaal handelsgeschil. Benieuwd hoe u ervoor kunt zorgen dat u voor een procedure niet naar het buitenland hoeft?

Welke rechter is bevoegd?

In de “Europese Verordening Brussel I herschikte versie” zijn regels opgenomen voor het inschakelen van een rechter bij een internationaal conflict. De hoofdregel is dat de rechter van de woonplaats van de tegenpartij bevoegd is. In de verordening is echter ook vastgelegd dat partijen samen een andere afspraak kunnen maken. Zo’n afspraak heet een forumkeuzebeding.

Forumkeuzebeding gaat vaak mis

Het klinkt redelijk eenvoudig: met een forumkeuzebeding kunt u vastleggen welke rechter bevoegd is om uw internationale conflict op te lossen. Toch zien we in de praktijk vaak dat dit niet goed is afgesproken of niet goed is vastgelegd. Het gevolg is dat het bij conflicten onduidelijk is welke rechter bevoegd is. Het kan dan zomaar zijn dat u éérst in een lopende procedure moet gaan uitmaken welke rechter bevoegd is om uw conflict op te lossen. Dit kost vaak veel tijd en geld. Bovendien kan er dan worden besloten dat u alsnog in het land van de tegenpartij moet procederen, terwijl u deze taal niet beheerst. Het wordt dan een stuk ingewikkelder om een advocaat in te schakelen en om hiermee te communiceren. Daarnaast brengt ook het procederen in een ander land vaak extra kosten met zich mee. Kortom, het niet goed regelen van een forumkeuze is erg risicovol voor uw organisatie.

Waar moet een geldig forumkeuzebeding aan voldoen?

Er zijn een aantal eisen waar een geldig forumkeuzebeding aan moet voldoen. Wanneer u deze eisen in acht neemt, kunt u succesvol beroep doen op uw forumkeuzebeding indien dat nodig is. Zo is het belangrijk dat beide partijen uitdrukkelijke instemming hebben gegeven dat een rechter uit een bepaald land bevoegd is wanneer sprake is van een conflict. De Europese wetgever wil hiermee voorkomen dat een partij ongemerkt een forumkeuzebeding in een overeenkomst opneemt waarvan de andere partij geen weet heeft.

Uitdrukkelijke instemming

In de Europese verordening zijn daarom eisen opgenomen voor het overeenkomen van een forumkeuzebeding. Hiermee kan worden vastgesteld of beide partijen inderdaad bewust een keuze hebben willen maken voor een gerecht van een bepaald land. Zo is een forumkeuzebeding alleen geldig als dit is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst. Als dat niet het geval is, wordt het vaak erg moeilijk te bewijzen dat u beiden uitdrukkelijk hebt ingestemd. Afhankelijk van uw specifieke situatie zijn er vaak nog een aantal escapes om toch te bewijzen dat beide partijen hebben ingestemd. Omdat deze erg specifiek zijn en bovendien erg juridisch zijn, ga ik daar in dit artikel niet op in. Voor meer informatie en advies in uw specifieke situatie kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

>> Lees meer: Forumkeuzebeding opnemen in de algemene voorwaarden

Vragen over forumkeuzebeding?

Heeft u vragen over een forumkeuzebeding? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder. Uiteraard kunt u ook altijd bij mij en mijn collega’s terecht wanneer u een dergelijk beding wilt opnemen in uw contracten of algemene voorwaarden of wanneer u te maken heeft met een internationaal handelsgeschil.