Waarom u als ondernemer juist nu zekerheden moet bedingen

|
Auteur:
2 min

Of u als ondernemer geld uitleent, leverancierskrediet verschaft of goederen verhuurt: u wilt zeker weten dat u krijgt betaald waar u recht op heeft. Daarom legt u de afspraken die u met uw wederpartij maakt, schriftelijk vast in een overeenkomst.  Maar denkt u daarbij ook na over de zekerheden die u van uw wederpartij vraagt?

Waarom zekerheden bedingen?

In Nederland kennen we een breed scala aan zekerheidsrechten. Als leverancier van goederen werkt u misschien met een eigendomsvoorbehoud. Dat stelt u in staat om geleverde goederen terug te halen als uw rekening niet wordt betaald.

Misschien heeft u als financier een pandrecht bedongen op eigendommen van uw wederpartij. In dat geval kunt u het onderpand opeisen en verkopen als uw wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Een onder professionele financiers zeer gebruikelijke vorm van zekerheid die langzaam ook steeds beter door ondernemers wordt gevonden, is de borgstelling. Als er bij uw wederpartij zelf weinig te halen valt, vraag de bestuurder dan om zich persoonlijk borg te stellen. De bestuurder zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat uw wederpartij zich aan zijn verplichtingen houdt, om te voorkomen dat de hij zelf de beurs moet trekken.

Plan B

De genoemde vormen van zekerheid zijn relatief eenvoudig te vestigen, zonder dat u daarvoor naar de notaris hoeft te gaan. Natuurlijk gaat u ervan uit dat uw wederpartij zich netjes aan de afspraken houdt. Als dat vertrouwen er niet was, zou u immers niet met de wederpartij in zee zijn gegaan. Het kan echter altijd voorkomen dat er een kink in de kabel komt. De zekerheden zijn dan uw plan B.

Waarom nu zekerheden bedingen?

Hoewel het aantal faillissementen dat in Nederland wordt uitgesproken al tijden historisch laag is, is de verwachting alom dat dit gaat omslaan zodra de coronasteunmaatregelen worden afgebouwd. Kredietverzekeraar Atradius verwacht dit jaar zelfs een toename van het aantal faillissementen met 44% ten opzichte van vorig jaar. Als voor uw wederpartij het doek valt, dan wilt u daar zo goed mogelijk op voorbereid zijn.

Voor de meeste zekerheden geldt dat u hier ook na de faillietverklaring van uw wederpartij beroep op kunt doen. Bij een eigendomsvoorbehoud kunt u uw eigendommen opeisen bij de curator. Als u een pandrecht heeft op eigendommen van de wederpartij, kunt u dit uitwinnen zonder dat u last heeft van het faillissement. Ook als u een borgstelling heeft bedongen, kunt u de borg gewoon blijven aanspreken. Dat is maar goed ook, want juist in een faillissementssituatie heeft u uw zekerheden hard nodig.

Wacht niet te lang met zekerheden

Wacht vooral niet te lang met het vestigen van zekerheden. Als uw wederpartij namelijk kort voor zijn faillissement zekerheden aan u verstrekt, dan kan het zijn dat de curator dit ongedaan probeert te maken. De curator zal stellen dat de andere crediteuren van uw wederpartij door het verlenen van de zekerheden zijn benadeeld. Dit noemen we met een juridische term “pauliana”.

Hoe langer vóór het faillissement de zekerheden zijn gevestigd, hoe kleiner de kans is dat de curator hier met succes tegen zal kunnen opkomen. Zorg dus dat u tijdig zekerheden bedingt, liefst ver vóórdat uw wederpartij in de financiële problemen komt.

Verder is het relevant of u eerder al een overeenkomst met uw wederpartij heeft gesloten waarin een verplichting van de wederpartij is opgenomen om zekerheden aan u te verstrekken. In dat geval is het namelijk moeilijker voor de curator om het vestigen van zekerheden aan te tasten. Wij adviseren dan ook om altijd een dergelijke verplichting in uw overeenkomst met de wederpartij op te nemen. Daar kunt u in de toekomst veel profijt van hebben.

Meer informatie over zekerheden bedingen

Als incasso advocaten weten wij als geen ander wat het belang is van goede zekerheden. Heeft u behoefte aan advies, bijvoorbeeld over welke zekerheden u het beste kunt vragen en hoe deze zekerheden gevestigd moeten worden? Of heeft u hulp nodig bij het uitwinnen van uw zekerheden en de incasso van uw vordering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij ondersteunen u graag.