Whoa: benoeming van een herstructureringsdeskundige

|
Auteur:
2 min

Ruim een maand na de invoering van de nieuwe wet beginnen de eerste uitspraken over de Whoa binnen te druppelen. Zo wees de Rechtbank Noord-Nederland op 29 januari 2021 een uitspraak over de taak en de persoon van de herstructureringsdeskundige. In deze zaak vroeg een bedrijf om een herstructureringsdeskundige te benoemen. De vraag was of deze herstructureringsdeskundige wel onpartijdig was. Benieuwd hoe dat precies zit? In dit artikel leg ik meer uit over de herstructureringsdeskundige tijdens een Whoa procedure en aan welke eisen deze deskundige moet voldoen.

Wat doet een herstructureringsdeskundige tijdens de Whoa?

De Whoa kent het recht toe aan schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging van het bedrijf om een akkoord te initiëren. Dat kunnen zij doen door de rechtbank te vragen een herstructureringsdeskundige te benoemen. De herstructureringsdeskundige houdt zich bezig met het tot stand brengen van het akkoord, maar houdt zich niet bezig met de bedrijfsuitoefening.

Ook het bedrijf zelf kan de rechtbank vragen een herstructureringsdeskundige te benoemen, bijvoorbeeld om het vertrouwen in het proces en daarmee de slagingskans van het akkoord te vergroten.

Wie kan er tot herstructureringsdeskundige worden benoemd?

De wet bepaalt dat de herstructureringsdeskundige onafhankelijk en onpartijdig moet zijn. Verder zijn er geen eisen aan de persoon van de herstructureringsdeskundige gesteld (bijvoorbeeld dat de herstructureringsdeskundige een advocaat of accountant moet zijn). Wel bepaalt het procesreglement voor Whoa-zaken dat er tenminste twee en maximaal drie namen van mogelijke herstructureringsdeskundigen moeten worden aangedragen, zodat de rechtbank iets te kiezen heeft. De rechtbank zal toetsen of de benoeming van een herstructureringsdeskundige meerwaarde heeft voor de gezamenlijke schuldeisers, gelet ook op de kosten.

Het benoemen van een herstructureringsdeskundige in de praktijk

In de zaak die bij de Rechtbank Noord-Nederland aan de orde was, vroeg het bedrijf zelf om de benoeming van een herstructureringsdeskundige. Er werd slechts één persoon voorgedragen en deze persoon was al eerder bij het bedrijf betrokken geweest. Wil de herstructureringsdeskundige echt iets kunnen bereiken, dan is het van belang dat hij het vertrouwen heeft van alle betrokken partijen en dat hij zijn taken onafhankelijk en onpartijdig uitvoert. Dat kan niet als de betreffende persoon al vóór de benoeming bemoeienis heeft gehad met de herstructurering. Iedere schijn van afhankelijkheid of partijdigheid moet voorkomen worden. De rechtbank ging daarom niet akkoord met de voorgestelde deskundige. Het bedrijf moet alsnog twee of drie andere namen van (andere) herstructureringsdeskundigen voordragen, of het verzoek om een herstructureringsdeskundige te benoemen, intrekken.

Whoa (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

Op 1 januari jl. is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa) in werking getreden. Deze wet biedt bedrijven in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om een akkoord aan te bieden aan hun schuldeisers. Het doel van de Whoa is om schulden te herstructureren en te voorkomen dat het bedrijf failliet wordt verklaard.

Meer weten over de Whoa? Lees dan ons artikel: Hoe verloopt een Whoa een procedure?

Daarnaast hebben wij op 15 december een webinar gegeven: ‘Help iedereen roept Whoa?!’ waarin wij uitleggen wat de Whoa inhoudt en wat de gevolgen kunnen zijn voor schuldeisers. U kunt dit webinar hier gratis terugkijken.

Meer informatie over de Whoa

Wilt u meer informatie over de Whoa of heeft u een akkoord aangeboden gekregen dat u graag wilt laten toetsen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.