Hoe verloopt een Whoa procedure?

|
Auteur:
2 min

Wanneer een bedrijf in moeilijkheden verkeert, kunnen zij ervoor kiezen om de Whoa procedure te starten. In dat geval wordt er een crediteurenakkoord aangeboden aan de schuldeisers. Het doel is om een faillissement te voorkomen en ervoor te zorgen dat het bedrijf kan blijven bestaan. Maar hoe verloopt zo’n Whoa procedure nou precies? Wij leggen het graag aan u uit.

Starten Whoa procedure

Een schuldenaar kan de Whoa procedure starten, maar het initiatief voor een Whoa-akkoord kan ook vanuit de schuldeisers, aandeelhouders, OR of personeelsvertegenwoordiging komen. Er wordt dan een herstructureringsdeskundige benoemd door de rechtbank die dan een akkoord kan aanbieden. De schuldenaar moet daarmee wel instemmen.

De verwachting is dat in de praktijk het initiatief vaak bij de schuldenaar zelf zal liggen. Het starten van de Whoa procedure gebeurt dan door een verklaring te deponeren bij de bevoegde rechtbank. Het voorstel blijft daar tot maximaal een jaar na aanbieding liggen. Dit kan stil of openbaar. Een openbare procedure wordt online gepubliceerd, bij een stille procedure wordt er op de achtergrond gewerkt aan een crediteurenakkoord, zonder dat alle schuldeisers hiervan op de hoogte zijn.

Klassen schuldeisers

De schuldenaar moet vervolgens bepalen aan welke schuldeisers hij een akkoord wil aanbieden. Wanneer de rechten van de schuldeisers zodanig verschillend zijn dat zij geen vergelijkbare positie hebben, moeten de schuldeisers in verschillende klassen worden ingedeeld. Zo kunnen er klassen worden gemaakt met de volgende crediteuren:
• Separatisten (schuldeisers met een zekerheidsrecht, zoals pandrecht, hypotheekrecht of retentierecht)
• Concurrente crediteuren
• Schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud
• Etc.

Conceptakkoord opstellen

Nadat de schuldeisers in klassen zijn ingedeeld, stelt de schuldenaar een conceptakkoord op. Hierbij moet rekening worden gehouden met de situaties van de schuldeisers in geval van faillissement. In het conceptakkoord moet de schuldenaar aangeven welke waarde er gerealiseerd kan worden onder het akkoord en welke waarde er gerealiseerd kan worden in geval van een faillissement. De schuldeisers moeten dus voldoende informatie hebben om een afweging te maken.

>> Meer weten over de Whoa? Bekijk dan het webinar 'Help iedereen roept Whoa?!'

Stemming door schuldeisers

Vervolgens kunnen de schuldeisers stemmen over het aangeboden akkoord. Zij hebben tenminste 8 dagen de tijd om aan te geven of zij het akkoord willen aanvaarden.

Wanneer er verschillende klassen zijn, zal er per klasse gestemd worden. Heeft tenminste 2/3 van het totaalbedrag van de openstaande vorderingen in deze klasse ingestemd met het akkoord? Dan betekent dit dat de gehele klasse akkoord heeft gestemd met het whoa-akkoord en dat alle schuldeisers uit deze klasse hieraan gebonden zijn indien het akkoord wordt gehomologeerd. De aanbieder van het akkoord maakt hiervan een verslag op.

Wanneer wordt het akkoord gehomologeerd?

Als tenminste 1 klasse aan schuldeisers akkoord heeft gestemd, kan het akkoord ter homologatie aan de rechter worden voorgelegd. Wanneer er geen sprake is van een weigeringsgrond en er geen geslaagd bezwaar van schuldeisers wordt ingediend, zal de rechtbank het akkoord goedkeuren. Als het akkoord door de rechtbank gehomologeerd is, is dit bindend voor alle betrokken schuldeisers. Dus ook voor de schuldeisers die niet akkoord hebben gestemd.

>> Lees meer: De Whoa: 7 meest gestelde vragen van leveranciers

Meer informatie over een Whoa procedure

Wilt u graag meer weten over een Whoa-procedure en wat de gevolgen zijn voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.