Wat is een betwiste vordering?

Er is sprake van een betwiste vordering als uw debiteur aangeeft een gefundeerde reden te hebben om niet te betalen. Uw debiteur verwijst in principe altijd naar eerder gemaakte afspraken uit een contract of uit de algemene voorwaarden. Volgens de andere partij bent u bepaalde afspraken uit dit contract niet nagekomen, waardoor deze partij niet wil betalen. De andere partij beschuldigt u dus van wanprestatie. Een betwiste factuur is daarom eigenlijk een juridisch conflict. Het maakt overigens niet uit of de andere partij gelijk heeft met zijn beweringen.

Wanneer is er sprake van een betwiste vordering?

In de volgende situaties spreken we van een betwiste vordering:

  • Uw klant beweert dat er niet is geleverd of dat er slechts deels is geleverd. Uw klant vindt daarom de bijbehorende factuur niet terecht.
  • Volgens uw klant heeft u te laat geleverd waardoor er schade is ontstaan. Bijvoorbeeld een webshop wordt te laat opgeleverd waardoor uw klant inkomsten misloopt.
  • Uw klant geeft aan dat (deels) de verkeerde goederen zijn geleverd. Bijvoorbeeld wanneer er blauwe pennen zijn besteld en er zijn zwarte pennen geleverd.
  • Een bouwwerk is volgens de opdrachtgever niet naar behoren opgeleverd.
  • Uw klant geeft aan dat er slechte kwaliteit is geleverd. Bijvoorbeeld de autobanden die zijn geleverd voldoen niet aan de geldende normen.

Werkwijze betwiste vordering oplossen

Het oplossen van een betwiste vordering vraagt om een andere werkwijze dan bij een reguliere incassozaak. Het heeft namelijk geen effect om in dit geval een aanmaning sturen. Voordat er betaald zal worden, zal het conflict rondom de factuur immers eerst opgelost moeten worden. Wanneer het niet lukt om samen met de andere partij het conflict op te lossen, kunt u een gespecialiseerde advocaat inschakelen. Die zal altijd om het conflict in overleg met de andere partij op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten zodat de rechter kan oordelen over het conflict.

Naar de rechtbank voor een betwiste vordering

Als een betalingsconflict niet in goed overleg opgelost kan worden, is het mogelijk om een juridische procedure te starten. Het betalingsconflict wordt dan aan een rechter voorgelegd, die vervolgens hierover zal oordelen. Wanneer uw klant aangeeft dat de betaling uitblijft omdat u bepaalde afspraken niet bent nagekomen, zullen zij dit uiteraard moeten aantonen. De rechter velt hier tenslotte een oordeel over.

Wilt u juridisch advies bij een betwiste vordering?

Neem dan snel contact met ons op. Wij hebben een team van gespecialiseerde advocaten die u kunnen helpen om het betalingsconflict op te lossen. Zij hebben zeer veel kennis en ervaring met het oplossen van betwiste vorderingen. Hierdoor weten zij perfect wat de juiste strategie is in uw zaak. Uiteraard krijgt u altijd een eerlijk advies over uw kansen en de te verwachten kosten. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.