Heeft u een juridisch conflict met uw klant of opdrachtgever? In dat geval kunt u een rechter inschakelen zodat die over het geschil kan oordelen. Beide partijen kunnen dan hun standpunten aan de rechter voorleggen die vervolgens een uitspraak hierover doet. Wanneer u naar de rechtbank gaat, heeft u in de meeste gevallen een advocaat nodig. Een advocaat zorgt ervoor dat uw belangen tijdens de gerechtelijke procedure wordt behartigd.

Onze advocaten kunnen u bijstaan in de volgende situaties:

 • Incasso: uw klant betaalt uw facturen niet en geeft geen reactie op een aanmaning. Door het starten van een gerechtelijke procedure kunt u een betaling forceren.
 • Betwiste vordering: uw klant is het niet eens met uw factuur en geeft aan een gefundeerde reden te hebben om niet te betalen.
 • Conflicten over contracten: afspraken uit het contract worden niet nagekomen (ook wel wanprestatie genoemd), en u wilt alsnog nakoming van het contract of een compensatie hiervoor. Of wanneer u het contract wilt laten ontbinden is het ook aan te bevelen dit via een gerechtelijke procedure bij de rechtbank te doen.
 • Conflicten over algemene voorwaarden: afspraken uit de algemene voorwaarden worden niet nagekomen of er is onduidelijkheid over afspraken uit de algemene voorwaarden.
 • Aansprakelijkheid & schadevergoeding: u hebt schade geleden en wilt een schadevergoeding claimen. Of andersom: een andere partij claimt een schadevergoeding en stelt u aansprakelijk.

Conflict oplossen zonder rechter

In principe proberen wij een gerechtelijke procedure altijd te voorkomen. Wij gaan graag met de andere partij in gesprek om te kijken of we het conflict zonder rechter kunnen oplossen. Als dat niet lukt, of indien u direct een gerechtelijke procedure wilt starten, dan pas schakelen wij een rechter in om over uw zaak te oordelen.

Heeft u hulp nodig bij het incasseren van uw openstaande vordering? Schakel dan onze specialisten in. Wij gaan direct voor u aan de slag.

Wat kost een gerechtelijke procedure?

De kosten die u moet maken voor een gerechtelijke procedure worden ook wel proceskosten genoemd. Hieronder vallen de volgende kosten:

 • Griffierechten: deze kosten moeten aan de rechtbank worden betaald voor het starten van een procedure.
 • Advocaat kosten: de kosten die u moet betalen aan een advocaat om u bij te staan tijdens een gerechtelijke procedure. Onze advocaten werken op basis van een vooraf afgesproken uurtarief of met een vaste prijs voor de gehele procedure. Uiteraard geven wij u vooraf een indicatie van te verwachten kosten.

Indien u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, is het mogelijk om een deel van uw proceskosten te verhalen op de tegenpartij.

>> Lees meer: Wat kost een rechtszaak?

Hoe lang duurt een gerechtelijke procedure?

Dat is per situatie verschillend. De lengte van een gerechtelijke procedure is van een aantal factoren afhankelijk:

 • Wat voor soort procedure wordt er gestart? Een faillissementsaanvraag wordt binnen 3 weken afgehandeld door de rechtbank, terwijl een eenvoudige dagvaardingsprocedure vaak gemiddeld 6 maanden tot 1 jaar duurt.
 • In welk land wordt er een procedure gestart? In Nederland verlopen gerechtelijke procedures relatief snel in vergelijking met veel andere Europese landen. Daar kan een gerechtelijke procedure veel langer duren.
 • De agenda van de rechtbank. Voor het inplannen van een rechtszitting moet tijd ingepland worden. Ook moeten er rechters en medewerkers vrij zijn om met de zaak aan de slag te gaan.
 • De complexiteit van een zaak. Wanneer er sprake is van een gecompliceerde zaak, kan het zomaar zijn dat een rechtszaak een half jaar of een jaar langer duurt dan bij een eenvoudige zaak.
 • Wordt er gebruik gemaakt van hoger beroep? Na een gerechtelijke procedure hebben beide partijen de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Hierdoor duurt een zaak nog langer.

Uw conflict snel oplossen?

Of wilt u een gerechtelijke procedure starten? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag om uw conflict zo snel mogelijk op te lossen. Ook wanneer een andere partij een gerechtelijke procedure tegen u start, staan onze advocaten voor u klaar.