Wat is pandrecht?

Wanneer u als ondernemer geld uitleent, wilt u de zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. Om zekerheid te krijgen kunt u een onderpand vragen aan de leningnemer. Dit wordt ook wel een pandrecht genoemd. Wanneer de leningnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen, dan bent u als pandhouder gerechtigd om de zaak waarop pandrecht rust te verkopen. Pandrecht is een veelgebruikte en sterke vorm van zekerheidsrecht.

Waarop kunt u pandrecht vestigen?

Een pandrecht kan worden gevestigd op roerende goederen. Dit in tegenstelling tot het hypotheekrecht. Dit wordt gevestigd op onroerende goederen. Zo kunt u pandrecht vestigen op inventaris, voorraad, aandelen, vorderingen, auto’s, machines, schilderijen, horloge, paard, goodwill, software.

De 2 voordelen van het vestigen van pandrecht

Het vestigen van pandrecht brengt enkele voordelen met zich mee wanneer de pandgever niet aan de verplichten voldoet:

  • Tussenkomst rechter onnodig

Bij pandrecht geldt een zogenaamde ‘parate executie’. Dit betekent dat u direct de goederen kunt verkopen wanneer de pandgever niet aan zijn verplichten voldoet. U hoeft dan niet eerst een rechter in te schakelen, wat zonder een pandrecht wel het geval zou zijn. Met een pandrecht kunt u dus sneller en efficiënter handelen wanneer betaling uitblijft.

  • Bij pandrecht voorrangspositie in een faillissement

Wanneer u een pandrecht heeft gevestigd, bent u een ‘separatist’ in het geval van een faillissement of schuldsanering. Dat betekent dat u als pandhouder kunt handelen alsof er geen faillissement is. Vaak blijft er in een faillissement weinig over voor de schuldeisers, u hoeft daar in ieder geval niet op te wachten.

Twee soorten pandrecht: vuistpand of stil pandrecht

U kunt op twee manieren pandrecht vestigen:

  • Vuistpand

Bij vuistpand wordt het verpande goed overgedragen aan de pandhouder. De pandhouder heeft dan het verpande goed in zijn bezit. Wanneer u bijvoorbeeld pandrecht vestigt op een machine, en u heeft de machine in uw bezit, is er sprake van vuistpand. Het is aan te raden om vuistpand goed vast te leggen met een notariële akte, zodat u kunt bewijzen dat er sprake is van een pandrecht. Zonder een dergelijke akte zou u de machine ook geleend kunnen hebben.

  • Stil pandrecht

Bij stil pandrecht (ook wel vuistloos of bezitloos pandrecht genoemd) wordt het verpande goed niet overgedragen aan de pandhouder. Het kan in veel gevallen onhandig zijn dat u een verpande goed onder u houdt. Zoals bijvoorbeeld bij een machine, waar de andere partij mee moet werken. In dat geval wordt er een akte opgemaakt bij de notaris. U kunt ook zelf een akte opmaken die u vervolgens laat registreren bij de belastingdienst.

Het verschil tussen hypotheekrecht en pandrecht

Hypotheekrecht en pandrecht zijn beide vormen van zekerheidsrecht en lijken in grote lijnen op elkaar. Ze hebben beiden vaak dezelfde soort wettelijke bepalingen. Het grote verschil is dat hypotheekrecht gevestigd kan worden op registergoederen. Dit zijn onroerende goederen zoals een woning, bedrijfsruimte, schip of grond. Pandrecht daarentegen kan gevestigd worden op roerende goederen, zoals de inventaris, voorraad, aandelen, vorderingen, auto’s, machines etc. Daarnaast wordt hypotheekrecht gevestigd door een notariële akte. Bij pandrecht is tussenkomst van een notaris niet altijd verplicht.

Meer informatie over pandrecht

Heeft u vragen over het vestigen van pandrecht of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons. Onze advocaten hebben specialistische kennis over pandrecht en andere zekerheden.