Incasso Ierland

Heeft uw bedrijf te maken met een incasso in Ierland omdat een Ierse klant uw factuur niet betaalt? Bij een buitenlandse klant wordt u geconfronteerd met een andere wetgeving, handelscultuur en taal dan u gewend bent. Dat maakt incasso in Ierland vaak lastig.

Onze Ierse advocaten en incassospecialisten helpen u graag met oplossen van uw incasso. Zij hebben de middelen om druk te zetten op uw Ierse debiteur. Met onze internationale expertise zorgen wij ervoor dat uw openstaande factuur snel wordt betaald. Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen wanneer u een incassobureau of advocaat in Ierland wilt inschakelen.

Leestijd
10 min

Incasseren in Ierland

Het betalingsgedrag in Ierland is redelijk goed. De afgelopen jaren hebben veel Ierse bedrijven hun creditmanagement verbeterd, en dat is terug te zien in het betalingsgedrag. Desondanks worden er toch nog vaak facturen te laat betaald. Daarom is het belangrijk om een strak debiteurenbeleid te voeren bij Ierse klanten. Het incassoproces verschilt behoorlijk van wat we in Nederland kennen. Juridische procedures kunnen soms erg lang duren, al zijn de kosten ervan relatief laag. Heeft u een openstaande factuur in Ierland? Dan helpen wij u graag met incasseren.

Betalingsgedrag Ierse bedrijven

 • Wettelijke betalingstermijn van facturen is 30 dagen
 • De meeste grote bedrijven betalen binnen 30 dagen
 • Kleine bedrijven wachten soms langer met betalen
 • Het betalingsgedrag van Ierse bedrijven is de afgelopen jaren sterk verbeterd
 • De gemiddelde betalingstermijn in Ierland is 28 dagen 

Ierse advocaat in Nederland

Voor het incasseren van uw Ierse factuur het beste terecht bij een Ierse advocaat of incassospecialist. Hiervoor hoeft u niet naar Ierland, u kunt gewoon terecht bij specialisten van Bierens. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Ierland. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Iers of in het Engels, afhankelijk van de taal die uw debiteur spreekt. Hiermee weten wij uw Ierse debiteur snel te laten betalen.

Onze Ierse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

Voordelen incasso Ierland

 • Ierse incasso advocaten in Nederland
 • Hoogste slagingspercentages
 • Incasseren in heel Ierland
 • Altijd één aanspreekpunt
 • 24/7 online inzage in onze tool
 • No Cure No Pay Incasso

Incassoprocedure in Ierland

Het incassotraject in Ierland is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Ierse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. 

Buitengerechtelijk incasseren

Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. We nemen contact op met uw debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In de buitengerechtelijke fase hebben we in Ierland de volgende mogelijkheden:

Schriftelijke en telefonisch sommeren

We bellen uw debiteur en we sturen een schriftelijke aanmaning waarbij we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan.

Een gerechtelijke procedure aankondigen

De beste manier om druk te zetten op uw Ierse klant is door het aankondigen van een gerechtelijke procedure. In de meeste gevallen leidt dit ertoe dat de factuur alsnog wordt betaald. Hiervoor is het belangrijk dat u een Ierse advocaat inschakelt, die namens u een gerechtelijke procedure kan aankondigen. Dit zorgt ervoor dat het proces niet onnodig lang duurt.

Beslagleggen

Het is ook mogelijk om beslag te leggen op het vermogen van uw Ierse debiteur. Het is hierovor niet altijd noodzakelijk om naar de rechtbank te gaan. Het is ook mogelijk om op basis van een notariële akte beslag te leggen op een onbetwiste factuur van een derde. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Als uw debiteur bijvoorbeeld niet vooraf op de hoogte is gesteld van dit beslag, kan hij in beroep gaan.

Solventieonderzoek

Onze advocaten kunnen de solvabiliteit van uw debiteur onderzoeken. In dergelijke gevallen wordt de solvabiliteit bij de CBB opgevraagd (Centraal register van inbeslagname, delegatie, cessie, collectieve schuldenregeling en protest). Het uitvoeren van een solvabiliteitsonderzoek is altijd aan te raden alvorens over te gaan tot een conservatoir beslag.

Bezoek de debiteur

Als tussenstap voor een gerechtelijke procedure bieden wij ook de mogelijkheid om een bezoek aan de debiteur te organiseren. De deurwaarder bezoekt uw klant om de situatie en de inventaris te beoordelen, maar ook om de betalingsherinnering af te leveren. Dit geeft ons actuele informatie over de financiële positie van de debiteur. Op basis van dit onderzoek kunnen wij u gericht adviseren over eventuele verdere acties.
Indien uw debiteur in de buitengerechtelijke fase weigert te betalen, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. Wij voeren een kredietcontrole uit en analyseren de financiële situatie van uw debiteur. Zo kunnen wij bepalen of een gerechtelijke procedure zinvol is.

Geen betaling in de buitengerechtelijke fase?

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming.

Gerechtelijk incasseren

justice

Wilt u een gerechtelijke incassoprocedure starten tegen uw Ierse debiteur? Dan is de eerste vraag in welk land u moet procederen: in Nederland of in Ierland? Dit is afhankelijk van de bevoegde rechter, oftewel de rechter die bevoegd is om te oordelen over uw incassozaak.

In uw algemene voorwaarden kunt u afspraken maken over de bevoegde rechter bij een (betalings)conflict. Dit wordt ook wel forumkeuze genoemd. Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan is de hoofdregel dat de rechter in het land van de gedaagde bevoegd is. In dit geval dus Ierse rechter. U moet dan naar Ierland om daar een gerechtelijke procedure te volgen.

Daarnaast is de hoofdregel dat het recht van het land van de verkopende of dienstverlenende partij van toepassing is. In dit geval is dus het Nederlandse recht van toepassing. We krijgen dan de gekke situatie waarbij de Ierse rechter op basis van Nederlands recht de zaak moet beoordelen. Een rechtssysteem dat hij niet kent. Dit is geen gewenste situatie, daarom is ons advies om hierover en afspraken te maken in uw algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u hierin ook afspreken dat u in eigen land kunt procederen mocht er een conflict ontstaan.

Incassowetten Ierland

Wanneer we gerechtelijke stappen ondernemen tegen uw klant, zijn er een aantal Ierse incasso wetten die we kunnen inzetten. Het is per situatie verschillend welke incassoprocedure het beste ingezet kan worden. Onze advocaten kijken altijd naar de beste optie voor uw incassozaak.

In vergelijking met Nederland kunnen gerechtelijke procedures vaak een stuk langer duren in Ierland. De procedures zijn daarentegen wel relatief goedkoop. Onze Ierse advocaten weten perfect hun weg in het Ierse rechtssysteem. Zij kunnen ook adviseren welke procedure u het beste kunt volgen voor een succesvolle incasso.

Het is afhankelijk van de hoogte van de vordering bij welke rechtbank u terecht kunt:

 • Tot € 15.000: District Court
 • Tot € 75.000: Circuit Court
 • Boven € 75.000: High Court

Onze Ierse advocaat kan u in alle gevallen bijstaan tijdens een gerechtelijke procedure.

Wij kunnen uw debiteur een Statement of Claim overhandigen. In een schuldvordering moet de volgende tekst worden opgenomen:

“If you pay the amount of €…… and costs of €……. to the claimant or the claimant’s solicitor within ten days and without filing and serving an appearance and defence you may avoid further costs.”

Dit kan een rechtszaak voorkomen. Mocht de Ierse debiteur toch van plan zijn om verweer te voeren, dan staan wij u bij tijdens een gerechtelijke procedure. Wanneer uw debiteur niet op komt dagen, zullen wij een verstekvonnis aanvragen.

Internationale incassowetten

international laws

Naast de Ierse incassowetten zijn er ook een aantal Europese maatregelen die ingezet kunnen worden wanneer uw Ierse klant niet betaalt. Voor de Europese Unie is het namelijk belangrijk dat het handelsverkeer tussen Europese landen wordt gestimuleerd. En ingewikkelde procedures in het buitenland horen daar niet bij. Daarom zijn er naast de gewone procedures ook twee alternatieve procedures die ingezet kunnen worden bij buitenlandse vorderingen: het Europees Betalingsbevelprocedure en de Small Claims Procedure 

Beide procedures zijn relatief snel en goedkoop. Hiervoor moet er een standaardformulier ingevuld worden, dat vervolgens naar de bevoegde rechtbank wordt gestuurd. Als u niets heeft afgesproken, is dat meestal de Ierse rechtbank. De rechtbank neemt vervolgens de incassozaak in behandeling en doet hierover een uitspraak.  

De small claims procedure is alleen geschikt voor kleine vorderingen tot €5.000. Het Europees Betalingsbevel geldt alleen voor onbetwiste vorderingen.   

Werkwijze incasso Ierland

 • Upload claim
  Upload online uw incassozaak
 • Start case
  Wij nemen uw zaak direct in behandeling
 • Send a demand letter
  Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur
 • How to approach debtor?
  Samen met u bepalen we onze aanpak
 • Online portal 24/7
  Volg uw zaak 24/7 via onze online portal
 • Ask questions
  Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar
 • Get invoice paid
  Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

Procederen in Nederland tegen uw Ierse debiteur

Heeft u in de algemene voorwaarden afgesproken dat de Ierse rechter bevoegd is? Dan kan er ook in Nederland een gerechtelijke procedure gestart worden. Afhankelijk van uw specifieke situatie bekijken onze advocaten wat het meest gunstig is voor uw organisatie. Als we in Nederland gaan procederen tegen uw Ierse debiteur, kunnen we een dagvaardingsprocedure voeren. Beide partijen worden hierbij gehoord, waarna de rechter vervolgens een uitspraak doet. 

Het is belangrijk om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Procederen kan in Nederland duurder zijn omdat de gerechtskosten veel hoger liggen dan in Iederland. In Iederland bedragen de gerechtskosten tussen de 25 en 130 euro, afhankelijk van de aard van de procedure en de hoogte van de vordering. Aan de andere kant is het voeren van een procedure in Nederland niet iets wat een Ierse debiteur verwacht. Dit betekent dat zaken vaak buiten de rechtbank om worden opgelost, omdat de Ierse debiteur een procedure in Nederland graag wil voorkomen.

Vonnis executeren in Ierland

Wanneer er een vonnis is behaald in Nederland (of in een ander land), moet dit vonnis nog worden geëxecuteerd in Ierland. Binnen de EU is er vastgelegd dat alle vonnissen die behaald zijn in de EU-lidstaten, ook in andere EU-landen worden erkend. Voor het executeren van een Nederlands vonnis in Ierland moet er een specifiek formulier worden aangevraagd. Dit wordt dan samen met het vonnis van de Nederlandse rechter naar de rechter in Ierland gestuurd.

Verjaringstermijn Ierland

Verjaringstermijn vordering Spanje

Voor zakelijke vorderingen geldt in Ierland een wettelijke verjaringstermijn van 6 jaar. Deze termijn gaat in op het moment dat de vordering opeisbaar is. Dat is de vervaldatum van de factuur. Wanneer de betalingstermijn van een factuur 30 dagen is, begint de verjaringstermijn van 6 jaar te lopen nadat die 30 dagen zijn verstreken.

Stel u levert een partij kleding aan een klant. Op 1 april 2017 stuurt u de bijbehorende factuur, met een betalingstermijn van 30 dagen. Uw klant betaalt echter niet. De vervaldatum van de factuur is 1 mei 2017. Vanaf dit moment begint de verjaringstermijn van 6 jaar te lopen.

Uitzonderingen verjaringstermijn

De verjaringstermijn van 6 jaar geldt voor normale vorderingen. Houd er rekening mee dat de verjaringstermijn bij sommige vorderingen anders verloopt. Zo kent het transportrecht in heel Europa een verjaringstermijn van 1 jaar.

Verjaring van uw Ierse factuur voorkomen

U kunt verjaring van uw factuur voorkomen door de verjaring te stuiten. Door stuiting wordt de verjaring namelijk gestopt en begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. In Ierland zijn er 3 manieren om een verjaring te stuiten:

 • Een aanmaning, verstuurd door een advocaat. Dit document moet aan bepaalde vereisten voldoen, vraag daarom altijd advies aan een Ierse advocaat.
 • Een erkenning door de debiteur.
 • Een dagvaarding, oftewel een gerechtelijke procedure starten tegen uw debiteur.

Rechtsgebieden incasso Ierland

Onze internationale incassodesk bestaat al behoorlijk wat jaren. In die tijd hebben we vele bedrijven over de hele wereld geholpen met hun incassozaak in Ierland en daarnaast ook diverse Ierse ondernemingen bijgestaan. Met allerlei soorten incassozaken in diverse rechtsgebieden:

 • Transport
 • Koop en verkoop
 • Bouwrecht
 • Huur en verhuur
 • Agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst
 • Schades en onrechtmatig handelen

“Bierens is een zeer effectieve en professionele partner. Ze hebben niet alleen een sterk incasso proces, maar zijn ook sterk in adviezen.”

Manuel Maas, Eneco

Landelijke dekking

Bevindt uw debiteur zich in Dublin, Cork or Galway? Het maakt voor onze specialisten niet uit waar uw klant zicht bevindt. Wij kunnen u bijstaan in heel Ierland. Voor het succesvol incasseren van uw zaak hoeft u namelijk geen incassobureau of advocaat in Ierland in te schakelen. U kunt gewoon eenvoudig uw zaak online overdragen. Onze Ierse specialisten gaan dan direct aan de slag.  

Meer dan een incassobureau

Als u op zoek bent naar een incassobureau, bent u eigenlijk beter af met een incasso advocaat. Onze Ierse incasso advocaten hebben namelijk meer middelen dan een incassobureau. Bovendien werken ze sneller en zijn ze ook nog eens succesvoller. En dat is gunstig voor uw organisatie: zo heeft u snel uw geld op uw bankrekening staan.

Verstuur voor 16:00 uur uw incasso, vandaag nog actie!

No Cure No Pay incasso

no cure no pay

Wij incasseren op basis van No Cure No Pay: indien wij niets incasseren, betaalt u geen fee. U betaalt dan slechts €185,- aan dossierkosten. Een onbetaalde factuur kost immers al genoeg frustratie. Wij vinden het niet eerlijk als u dan nog met allerlei kosten wordt geconfronteerd.

U betaalt alleen een fee wanneer wij de vordering weten te incasseren. Deze fee proberen wij overigens zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Zo kost een succesvolle incassozaak u bijna niets! Dat noemen wij rechtvaardigheid. Want u moet gewoon krijgen waar u recht op heeft.

Incassokosten Ierland

Bij een succesvolle incasso proberen wij de incassokosten zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. Uw Ierse klant betaalt in dat geval de openstaande factuur, en de incassokosten. Op die manier hoeft u zo min mogelijk incassokosten te betalen aan onze organisatie. In Nederland kunnen wij in de meeste gevallen alle rente en kosten (wat de vergoeding vormt voor onze werkzaamheden) op uw debiteur verhalen. In het buitenland is dat niet altijd het geval. In zulke gevallen betaalt u een percentage van de hoofdsom.

Direct starten met incasso Ierland

Heeft u een openstaande factuur bij een Ierse klant die maar niet wordt betaald? Of heeft u een ander conflict met uw klant? Onze incassospecialisten en advocaten helpen u graag met het oplossen van uw betalingsconflict. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wilt u niet langer wachten op uw geld? Draag dan direct uw factuur over. Onze specialisten gaan dan direct voor u aan de slag.  

Gratis advies van dé beste incassospecialisten

Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring
 • Uiterlijk binnen 3 uur reactie (op werkdagen)
 • Echte middelen om uw factuur betaald te krijgen
 • Beste resultaat tegen laagste kosten

Incasso in andere landen: