Een afkoelingsperiode wordt door de rechtbank of rechter-commissaris uitgesproken. Deze periode is bedoeld om de curator de tijd te geven om een goed oordeel te kunnen vormen over de failliete boedel. Tijdens de afkoelingsperiode mogen er geen goederen opgehaald worden bij de failliete onderneming. De rechten van schuldeisers worden dan tijdelijk bevroren.

Duur afkoelingsperiode

Een afkoelingsperiode duurt maximaal 2 maanden en kan nog één keer verlengd worden met 2 maanden. Deze periode kan direct bij het uitspreken van het faillissement ingaan, maar kan ook op een later moment aanvangen.

Uw mogelijkheden tijdens een afkoelingsperiode

Indien er sprake is van een afkoelingsperiode is het niet mogelijk om uw goederen terug te halen, ook wanneer deze goederen geleverd zijn onder het eigendomsvoorbehoud. Tijdens de afkoelingsperiode heeft de curator een zorgplicht, dat wil zeggen dat de curator ervoor moet zorgen dat goederen niet verloren gaan of worden aangetast.

Het kan echter zijn dat een curator de onderneming wil voortzetten en om die reden de goederen wil gebruiken. Neem daarom altijd contract op met de curator om dit te bespreken. U kunt daarnaast middels een exploot (een officieel juridisch document) de curator laten weten dat u vanwege een eigendomsvoorbehoud aanspraak maakt op de goederen en dat u na de afkoelingsperiode uw goederen wilt terughalen. Het is per situatie verschillend wat de beste opties zijn voor uw onderneming. Laat u daarom altijd adviseren door een gespecialiseerde advocaat.