Moet ik de inkoopvoorwaarden van mijn klant accepteren?

|
Auteur:
2 min.

De meeste ondernemers maken gebruik van verkoopvoorwaarden, maar worden ook steeds vaker geconfronteerd met inkoopvoorwaarden. Hoe ga je daarmee om?

Verkoopvoorwaarden versus inkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden en inkoopvoorwaarden verschillen meestal qua inhoud wezenlijk. Inkopen is tenslotte iets anders dan verkopen. Kort gezegd geldt, dat inkoopvoorwaarden eigenlijk het tegenovergestelde zijn van verkoopvoorwaarden. Vaak staan ze op diverse punten lijnrecht tegenover elkaar.

Wanneer en waarom gebruikt een bedrijf nu inkoopvoorwaarden?

Meestal hebben inkoopvoorwaarden het doel om verkoopvoorwaarden te “neutraliseren”. De rechten die in verkoopvoorwaarden staan opgenomen, worden in inkoopvoorwaarden vaak weer ongedaan gemaakt. Verder worden inkoopvoorwaarden veel gebruikt bij grote projecten en aanbestedingen om bepaalde processen te harmoniseren en te stroomlijnen. Zo staat er vaak in de inkoopvoorwaarden dat de factuur pas in behandeling wordt genomen als er zowel een ordernummer en een ondergetekende urenverantwoording worden toegevoegd. Of nog vervelender: dat een factuur pas betaald wordt 60 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur. Op die manier kunnen grote organisaties hun verplichting lang uitstellen.

Veelvoorkomende bepalingen in inkoopvoorwaarden

De volgende bepalingen staan vaak in de inkoopvoorwaarden:

  • Bepalingen omtrent het verlengen van betalingstermijnen;
  • Het uitbreiden van aansprakelijkheid of garantieverplichtingen voor de verkoper.
  • Geheimhoudingsbedingen.
  • Het uitsluiten van een eigendomsvoorbehoud wat door een verkoper juist vaak wordt bedongen.
  • Het vastleggen van bepaalde verplichtingen voor de verkoper.

Battle of forms

Wanneer zowel koper als verkoper voorwaarden gebruiken die tegenover elkaar staan, wordt dit ook wel battle of forms genoemd.

Meer informatie?

Heeft u vragen over inkoopvoorwaarden of hoe om te gaan met situaties waarin verkoopvoorwaarden en inkoopvoorwaarden lijnrecht tegenover elkaar staan, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.