INCASSO IN BULGARIJE

Incasso Bulgarije

Heeft uw bedrijf een Bulgaarse klant die uw factuur niet betaalt? In Bulgarije worden facturen vaak binnen de betalingstermijn betaald. Slechts 25% van de facturen worden te laat betaald en 5% blijft onbetaald. Maar laat u zich niet misleiden: indien een Bulgaarse debiteur een reden kan bedenken om betaling uit te stellen, dan zal hij daar zeker gebruik van maken. Als een gevolg van de onstabiele Bulgaarse economie, betalen MKB-ers hun facturen veelal op tijd of met slechts een kleine vertraging omdat zij zich een gerechtelijke procedure niet kunnen veroorloven. Onze Bulgaarse incassoadvocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren.

TIPS VAN
ALEXANDRU BUZAMET

icontitels
 • Bel uw Bulgaarse klant en vraag waarom er nog niet is betaald;
 • Veel brieven sturen kan uw handelsrelatie in gevaar brengen;
 • Stuur één schriftelijke aanmaning met een duidelijk factuuroverzicht;
 • Vermeld in uw aanmaning een duidelijke betalingstermijn van 7 – 15 dagen;
 • Mondelinge overeenkomsten zijn gebruikelijk in Bulgarije;
 • Voorwaarden dienen helder gecommuniceerd te worden, bij voorkeur schriftelijk en ondertekend.
Alexandru Buzamet
Advocaat, Incassospecialist

EXPERTS IN
BULGAARSE
INCASSO

icontitels

Wanneer u zakendoet met een Bulgaarse handelspartner wordt u geconfronteerd met andere handelstradities en gewoontes dan u gewend bent. Daarnaast geldt in Bulgarije andere wetgeving dan in Nederland. Dat maakt een Bulgaarse incasso voor u vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Heeft u een debiteur in Bulgarije? Onze Bulgaarse advocaten nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis en ervaring met de wet- en regelgeving in Bulgarije. Vanzelfsprekend incasseren zij in het Bulgaars, hun moedertaal. Hiermee weten wij uw Bulgaarse debiteur snel te laten betalen.

Onze Bulgaarse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande factuur alsnog wordt betaald.

alexandru-buzamet-L-DSCF0343

Van eenvoudige incasso's
tot complexe juridische handelsconflicten.”

ONZE
WERKWIJZE

Werkwijze
 • Upload online uw incassozaak

 • Wij nemen uw zaak direct in behandeling

 • Wij versturen direct een sommatie naar uw debiteur

 • Samen met u bepalen we onze aanpak

 • Volg uw zaak 24/7 via onze online portal

 • Vragen? Uw contactpersoon staat altijd voor u klaar

 • Uw openstaande factuur wordt alsnog betaald

INCASSO
PROCEDURE

icontitels
Het incassotraject in Bulgarije is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase schakelen we wel een rechter in om uw Bulgaarse klant te laten betalen. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken in Bulgarije lossen wij in de buitengerechtelijke fase op, zonder tussenkomst van een rechter.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechter te voorkomen. We proberen de tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kost immers veel geld. We nemen contact op met uw Bulgaarse klant om ervoor te zorgen dat deze debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

Lees meer

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch contact op waarbij we de debiteur verzoeken alsnog binnen enkele dagen te betalen. Hierbij worden ook de rente en kosten gevorderd;
 • Aankondigen gerechtelijke procedure: Bulgaren zijn vaak erg onder de indruk van een advocaat. De aankondiging van een gerechtelijke procedure, trekt de Bulgaarse debiteur vaak alsnog over de streep om te betalen;
 • Schikking treffen: De rechtbank in Bulgarije stimuleert in toenemende mate dat u eerst een schikking probeert te treffen met uw debiteur voordat u een gerechtelijke procedure start. Wij zullen dan ook in de meeste gevallen een schikking proberen te treffen met uw klant voordat we een rechter inschakelen.

GERECHTELIJK INCASSEREN

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Bulgarije hebben we diverse mogelijkheden om tegen debiteuren te procederen. De belangrijkste procedures zijn:

Lees meer

 • Betalingsbevelprocedure (“Изпълнително производство”): Wanneer er geen discussie is over de factuur, spreken we van een onbetwiste vordering. In dat geval kan een “Заповед за изпълнение” procedure worden opgestart. Met deze procedure wordt redelijk snel en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat samen met de deurwaarder direct de nodige middelen inzetten om deze uitspraak uit te voeren. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op de bankrekening van debiteur;
 • Bodemprocedure (“Изпълнително производство”): Wanneer er sprake is van een betwisting, is uw debiteur het niet eens met uw factuur dan kunnen onze advocaten uw debiteur dagvaarden (“Искова молба”). Beide partijen zullen dan hun standpunten moeten presenteren. Soms zal de rechter onmiddellijk beslissen, soms zal een datum voor een hoorzitting worden gepland. Afhankelijk van de details van uw zaak, zal de advocaat vaststellen of een procedure van toepassing is;
 • Europees Betalingsbevelprocedure: Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser een standaardformulier in en dient dit formulier in bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil procederen tegen uw debiteur.
Nr.
0
Voor incasso in Bulgarije
0
Sinds
+
0
Internationale medewerkers

EERLIJK
ADVIES

Wij geven u altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Wij vinden het belangrijk om uw belang voorop te stellen. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.