Wat betekent hoofdelijke aansprakelijkheid?

Bij een hoofdelijke aansprakelijkheid zijn er meerdere partijen aansprakelijk voor het nakomen van een bepaalde verplichting, zoals bijvoorbeeld het betalen van de huur of het terugbetalen van een lening. Hierdoor heeft u meer zekerheid dat uw vordering wordt (terug)betaald.

Als u een overeenkomst aangaat met een andere partij, zoals een huurovereenkomst, leaseovereenkomst of een overeenkomst van geldlening, dan wilt u voldoende zekerheid hebben dat alle bedragen waar u recht op heeft, betaald zullen worden. Natuurlijk kunt u de wederpartij zelf tot betaling aanspreken. U kunt echter ook bedingen dat er andere partijen hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor de verplichtingen van uw wederpartij. Denk daarbij aan een moedervennootschap, een andere groepsvennootschap of de bestuurder in privé.

Hoe werkt hoofdelijke aansprakelijkheid?

Als er meerdere partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van uw vordering, dan kunt u ieder van hen tot betaling aanspreken. U kunt het volledige bedrag van uw vordering op de hoofdelijk aansprakelijke partij verhalen. Het is dus niet zo dat als er (bijvoorbeeld) twee partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn, u ieder van hen slechts kunt aanspreken voor 50% van uw vordering. U mag bovendien zelf weten welke partij u als eerste tot betaling aanspreekt. Dit in tegenstelling tot de borgtocht, waarbij de borg pas tot betaling kan worden aangesproken als de hoofdschuldenaar in verzuim is.

Hoe kunt u hoofdelijke aansprakelijkheid afspreken?

Als u een nieuwe overeenkomst sluit, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, dan kunt u daarin opnemen welke partijen er hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betalingsverplichtingen. Deze partijen dienen de overeenkomst allemaal te ondertekenen. Daaruit blijkt immers dat zij akkoord gaan met de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Mocht u al een overeenkomst hebben gesloten en hier bij nader inzien graag meer zekerheid voor willen hebben, dan kunt u de hoofdelijke aansprakelijkheid ook regelen in een aparte overeenkomst. Ook dan geldt dat alle partijen die hoofdelijke aansprakelijkheid voor uw vordering willen aanvaarden, moeten tekenen.

Wat is een regresvordering?

Het komt regelmatig voor dat er meerdere partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn, maar dat slechts één partij de schuld uiteindelijk moet dragen. Dat kan volgen uit een overeenkomst waarin dit uitdrukkelijk is afgesproken, maar dit kan ook worden afgeleid uit de feiten en omstandigheden. In dat geval kan er een vordering ontstaan van de partij die u heeft betaald op de partij die de schuld moet dragen. Dit noemen we een regresvordering. In de overeenkomst waarin de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt afgesproken, kunt u vastleggen dat deze regresvordering pas betaald mag worden als uw eigen vordering volledig is voldaan.

Als de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk wordt voor betalingsverplichtingen van zijn vennootschap, dan kan het nodig zijn dat zijn echtgenoot daar toestemming voor verleent. Als deze toestemming ontbreekt, dan kan dat ertoe leiden dat u de bestuurder niet tot betaling kunt aanspreken. Daarom doet u er goed aan om de overeenkomst waarin de bestuurder de hoofdelijke aansprakelijkheid op zich neemt, voor akkoord te laten ondertekenen door de echtgenoot van de bestuurder.

Hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met een ander zekerheidsrecht

Het is mogelijk om zekerheden te vestigen op eigendommen van de hoofdelijk aansprakelijke partijen. Denk daarbij aan een pandrecht op de voorraden, inventaris of vorderingen van een groepsvennootschap. Ook een hypotheekrecht op een bedrijfspand of woning is denkbaar. Zo heeft u nog meer zekerheid dat u uw vordering met succes kunt verhalen.

Wat kan Bierens voor u betekenen?

De advocaten van Bierens hebben specialistische kennis op het gebied van zekerheidsrechten, waaronder hoofdelijke aansprakelijkheid. Wilt u advies over het bedingen van hoofdelijke aansprakelijkheid? Of hulp bij het opstellen van een goede overeenkomst? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. U krijgt dan direct een specialist te spreken waarbij u vrijblijvend uw zaak kunt voorleggen.

CONTACTFORMULIER

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag een persoonlijk gesprek? Vul dan het contactformulier in. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op.
Jeroen de Kort - Legal counselJeroen de Kort
Legal counsel
Ja, ik ga akkoord met de Privacyverklaring