Tarieven

Uitgangspunt is dat wij uw incassozaak zowel nationaal als internationaal behandelen op basis van No Win, No Fee. Pas als wij incasseren hebben wij recht op een honorarium.

Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven voor nationale en internationale incasso. Voor een volledig overzicht van onze tarieven dient u ons beleid te raadplegen. In dit document staan ook de specifieke gevallen vermeld waarvoor een ander tarief geldt. 

Download ons beleid

 

Nationaal

Minnelijke fase (onbetwiste vorderingen):

* Debiteur betaalt de hoofdsom,
rente en kosten:
U heeft verder geen kosten en krijgt de volledige hoofdsom uitbetaald.
  
 

Uitzondering: Indien uw voorwaarden niet op orde en/of van toepassing zijn resteert voor u minimaal 95% van de hoofdsom.

 

* Debiteur betaalt alleen
de hoofdsom of
minder dan de hoofdsom:
Wij rekenen een percentage over het geïncasseerde bedrag:
Over de eerste € 25.000,00 | 10%
Over meerdere tot € 50.000,00 | 8%
Over meerdere tot €100.000,00 | 6%
Over meerdere | 4%
Plus € 75,00 kantoorkosten
 
* Debiteur betaalt niets: U betaalt € 75,00 kantoorkosten.

 

Gerechtelijke fase: Wordt behandeld op basis van een vooraf afgesproken uurtarief dan wel een vaste prijs voor behandeling volledige zaak.
 
Betwiste vordering: Wordt behandeld op basis van een vooraf afgesproken uurtarief dan wel een vaste prijs voor behandeling volledige zaak.

Algemene voorwaarden (indicatieve prijzen/ vooraf af te spreken)

* Screenen van bestaande algemene voorwaarden: € 625,00
* Opstellen van nieuwe algemene voorwaarden: € 1.875,00

Internationaal

Minnelijke fase (onbetwiste vorderingen):

* Debiteur betaalt minimaal de hoofdsom: U ontvangt 85%-100% van uw hoofdsom, afhankelijk van de inhoud van uw algemene voorwaarden en de wettelijke 
regels in het land van uw debiteur. Gemiddeld ontvangt u 95% van de hoofdsom.
 
* Debiteur betaalt minder dan de hoofdsom: Wij rekenen een percentage over het geïncasseerde bedrag:
Over de eerste € 25.000,00 | 15%
Over meerdere tot € 50.000,00 | 12,50%
Over meerdere tot € 100.000,00 | 10%
Over meerdere | 8%
Plus € 150,00 kantoorkosten
(Bij een geheel of gedeeltelijke geslaagde incasso met een hoofdsom lager dan  € 3.000,00 volgt een toeslag van €100,00)
* Debiteur betaalt niets: U betaalt € 150,00 kantoorkosten.

 

Gerechtelijke fase: Wordt behandeld op basis van een vooraf afgesproken uurtarief dan wel een vaste prijs voor behandeling volledige zaak.
 
Betwiste vorderingen: Wordt behandeld op basis van een vooraf afgesproken uurtarief dan wel een vaste prijs voor behandeling volledige zaak.