Aanvraag faillissement, wat is het?

In Nederland is de faillissementsaanvraag het meest succesvolle incasso-instrument. Het is snel, goedkoop en geeft op eenvoudige wijze inzicht in de situatie. Als de debiteur in staat van faillissement wordt gesteld, zal de rechter een curator aanwijzen. Deze zal het inventaris van de debiteur opnemen en is verantwoordelijk voor de uitbetaling aan de crediteuren. De kosten van de gerechtelijke procedure worden vaak door de curator terugbetaald en zo dus op de debiteur verhaald.

Aanvraag faillissement, hoe werkt het?

Het faillissement van een debiteur kan, wanneer de Nederlandse debiteur onbetwiste vorderingen na sommaties niet betaalt, worden aangevraagd zonder dat er een vonnis tegen de debiteur is gewezen. De aanvraag van een faillissement kan uitsluitend door advocaten worden aangevraagd.

Aanvraag faillissement, wat kost het?

De kosten van de faillissementsaanvraag kunnen in de meeste gevallen op de debiteur worden verhaald. De kosten van de faillissementsaanvraag (vanaf € 1.549,00) zijn in het geval van een faillissement hoog preferent en worden om die reden ook vaak door de curator terugbetaald. De kosten van een faillissementsprocedure zijn aanzienlijk lager dan die van bijvoorbeeld een bodemprocedure.